Огласна табла: Обавештења и активности

Поштовани студенти,

обавештавамо вас да ће у среду, 21. новембра, са почетком у 13 часова у учионици 206, представници Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ из Ниша одржати презентацију својих услуга и сервиса који вам могу бити од користи за даље студирање и рад. Присуство је бесплатно. Добродошли!

Француско-српска привредна комора са задовољством најављује четврто издање Онлајн сајма запошљавања који ће се одржати у склопу Француске недеље, од 15. до 22. новембра, на платформи: www.francuskanedelja.rs

На овогодишњем онлајн сајму запошљавања који стартује 15. новембра учествоваће 17  представника  француских и српских предузећа и партнера Коморе као што су: Credit Agricole банка, Ubisoft, Adria media, Hutchinson, Atos, Havas, Enel PS, Sitel, Hyatt и још многи други. Тражиће се кандидати најразличитијих профила и интересовања за рад у маркетингу, банкарству, гејминг индустрији, грађевинској индустрији, ИТ индустрији, новинарству, енергетици итд.

Према одлуци Наставно-научног већа Филозофског факултета од 24. октобра 2018. године, студенти мастер академских студија, уписани школске 2015/16, 2016/17. и 2017/18. године, који предају урађени мастер рад најкасније до 30. новембра 2018. године, ослобађају се накнаде за обнову године.

Право да предају мастер рад најкасније до 30. новембра 2018. године, имају студенти који су испунили законске услове за предају мастер рада:

 • положени сви испити на студијском програму и
 • одобрена тема мастер рада (истекао рок од 60 дана од дана усвајања теме мастер рада).

Студенти су у обавези да доставе документацију за обнову године:

 • Индекс
 • Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара. Уплата се врши на жиро рачун факултета, број 840-1818666-89 са позивом на број 74212106.

Уписивање студената ће се вршити од 5. до 8. новембра 2018. године од 12,00 до 14,00 часова.

„Green Fest“ i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) pozivaju mlade novinare i studente novinarstva da se prijave na program „EKOLOŠKI OTISAK MEDIJA – TRENDOVI I TENDENCIJE“, koja će biti realizovana u okviru 9. Međunarodnog festivala zelene kulture „Green Fest“, od 13. do 16. novembra 2018. godine, u Domu omladine Beograda.

Program se realizuje u dva segmenta, kroz teoretski deo u okviru koga će biti obrađene različite teme iz oblasti životne sredine  kao i načini njihove  povezanosti, različite novinarske tehnike koje se koriste za prezentovanje informacija za različite formate medija, odabir sagovornika i izvora informacija.

U drugom segmentu programa, učesnici će imati zadatak da naprave reportažu, u formatu koji sami izaberu, uz konsultacije sa mentorima programa, dok će organizatori obezbediti sagovornike za teme koje učesnici budu izabrali. Mentori programa „Ekološki otisak medija – trendovi i tendencije’’ su Aleksandra Vukićević - autor i voditelj emisije „Čekajući vetar“ na Radio Beogradu 2, i Dragan Gmizić – novinar i TV autor.

Najbolji učesnici imaće priliku, nakon festivala, da unaprede svoje znanje kroz rad sa mentorima ovog programa, a reportaže visokog kvaliteta nastale u okviru programa će biti objavljene u nekom od vodećih medija u Srbiji.

Svi zainteresovani  mogu da se prijave do 7. novembra, slanjem radne biografije i popunjenog upitnika koji se može preuzeti na internet prezentaciji festivala – www.greenfest.rs

На основу члана 102. 103. i 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа студената докторских академских студија
за школску 2018/2019. годину

Студент који је у школској 2017/2018. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у
Нишу о рангирању студената за упис докторске академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

Студент који не оствари право из става 1. у школској 2017/2018. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.

У статусу самофинансирајућих студената могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2017/2018. години.

Студент који у школској 2017/2018. години није остварио најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћа накнаду у висини броја бодова за предмете и обавезе које уписује, али не више од 40.000,00 динара.

Студент који до краја треће године студија није завршио све обавезе предвиђене студијским програмом за трећу годину студија, поново уписује исту годину студија, односно обавезе и бодове које није завршио, како би задржао статус студента.

Упис године обавиће се од 5.11. до 7.11. 2018. године.

За упис године студент подноси следећу документацију:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
 • Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду у висини броја бодова (2.170,00 динара по боду) за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара. Доказ о уплати школарине за упис године, за самофинансирајуће студенте, у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Прва рата у износу од 13.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121041
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
 • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу, како би задржали статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Свечана подела индекса за студенте који су први пут уписани на мастер академске студије у школској 2018/2019. години, биће обављена у среду, 31. октобра у 12:00 часова у амфитеатру 21.

Свечана подела индекса за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2018/2019. години, биће обављена у среду, 31. октобра у 13:30 часова у амфитеатру 21.

Проф. Marshall Toman, професор америчке књижевности, држи радионицу Research methods in literature and film studies, која ће бити посебно корисна за писање и семинарских али и завршног мастер рада.

Радионица је у уторак 30.октобра, у 17 часова, учионица 19А.

23.10.2018.

Проф. др Владимиру Хедриху пријавили су се следећи кандидати:

Име и презиме Ниво студија Просек Соц. траума
Андријана Милетић мастер 9,80  НЕ
Ивана Максимовић основне 8,25  /
Џенис Реџеповић мастер 8,80  ДА
Светлана Цакић мастер 9,31  ДА
Филип Паунковић основне 7,73  /
Стојан Станковић основне 8,13 /

Плаћено место додељено је Светлани Цакић, будући да је на мастер студијама, да се слушала Социјалну трауму, те да има просек преко 9.

Подсећамо остале студенте да је у току конкурс нашег универзитета за плаћени Erasmus+ боравак у трајању од целог семестра на универзитету на ком се одржава ова конференција и да су добродошли да се пријаве: https://studenti.filfak.ni.ac.rs/oglasna-tabla/stipendije-krediti/item/672-konkurs-berlinskog-medjunarodnog-univerziteta-za-psihoanalizu

 

19.10.2018.

Пројекат Migration: Traume in Transition организује конференцију Dreams to Nightmares на тему психолошких аспеката актуелне мигрантске кризе. Конференција се одржава 1. децембра 2018. године у Берлину, Немачка.

Постоји једно финансирамо место за једног студента психологије за учешће на овој конференцији. Студент који буде одабран добија:

 • 275 EUR фиксно за путне трошкове
 • рефундацију трошкова смештаја за до 2 ноћења у цени до 60 EUR по ноћењу
 • 24 EUR по ноћењу за трошкове хране фиксно

Заинтересовани студенти треба да се јаве проф. др Владимиру Хедриху (), најкасније до 21. 10. 2018. године. Предност ће имати студенти који су одслушали или положили курс Социјална траума са мастер студија, као и студенти старијих година.

На основу члана 102. 103. и 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 72/18), Статута Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2018/19. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа на мастер академске студије
у школској 2018
/2019. години

1. Студенти уписани на мастер академске студије до 2015/2016. године, који нису завршили мастер студије, треба да поднесу молбу декану Факулета за упис и поново стицање статуса студента.
Подношење захтева за поновно стицање статуса студента обавиће се 22. 23. и 24. октобра у времену од 12 до 14 сати. Уз захтев студент подноси:

 • индекс
 • накнаду у износу од 10.000,оо динара за поновно стицање статуса студента, упис на нови студијски програм и признавање испита.

      Након доношења решења Декана Факултета о одобравању поновног стицања статуса студента, студент подноси следећа документа:

 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • две фотографије димензија 3,5 x 4,5
 • индекс (добија се у служби)
 • уплату за осигурање студената од 200,оо динара у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106
 • накнаду за упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,оо, али не више од 35.000,оо динара.
 • упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. 31. октобра и 01. новембра  2018. године.
 • Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се    прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.

2. Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2015/2016. и 2016/2017. године, продужава се рок за завршетак студија за још једну школску годину до 31.10.2019. године.
Студенти из тачке 2. ове одлуке приликом уписа плаћају накнаду за поновни упис године као самофинансирајући студенти према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.316,оо, али не више  од 35.000,оо динара.

3. Студенти уписани на мастер академске студија школске 2017/2018. године који у току школске 2017/2018. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.
Приликом подношења захтева за поновно стицање статуса студента, студент подноси:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета)
 • накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1.316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара. Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец. Крајњи рок за измирење накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада. Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 742121028.
 • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106 са назначењем „за осигурање студената“. Осигурање је обавезно.
 • Студенти који студирају уз рад су у обавези да приложе доказ о радном односу.

Сви самофинансирајући студенти који не измире своје финансијске обавезе из претходног периода неће моћи да регулишу статус у школској 2018/2019. години.

4. Поновни упис године на мастер академским студијама обавиће се 30. октобра, 31. октобра и 1. новембра 2018. године.

5. Свечана подела индекса за студенте мастер студија уписаних у школску 2018/19. годину одржаће се 31.10.2018. године.

6. Настава за студенте мастер академских студија почиње 05.11.2018. године.

Студенти који су одслушали IV годину ОАС, којима је остао један или два неположена испита, или одбрана завршног рада, могу полагати испите у новембарском испитном року, предроку, у термину од 20-29.10.2018. године. Захтев за полагање и пријаву за испит могу преузети у Служби за наставу и студентска питања у периоду од 17-19.10.2018. године.