Обавештење о упису у наредну годину студија у школској 2023/2024. години за студенте ОАС

Обавештења и активности  ::  среда, 4.10.2023.

За упис године студент подноси:

1. Индекс

2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају са сајта Факултета одштампани обострано)

3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 90.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у једанаест рата. Износ сваке рате је 7.500,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа.Осталих једанаест рата уплаћују се до 10-ог у месецу.

4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.500,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.500,00 динара али не више од 28.000,00 динара.

6. Накнаду из става 4 и 5 студенти плаћају у дванаест месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих једанаест рата до 10-ог у месецу.

7. Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2)

8. Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

9. Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.

10. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

11. Осигурање је ОБАВЕЗНО за све студенте и прилком уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.

12. Све потврде о статусу у школској 2023/2024. години издаваће се искључиво на следећи начин:

Образац за изадавање потврда о статусу студент преузима са сајта Факултета.

Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне, и образац приложи са осталом документацијом за упис.

Потврде ће се преузимати након два дана од предаје и налазиће се у означеним кутијама у холу Факултета.

У циљу смањења гужве на шалтерима, упис студената ће се одвијати према динамици објављивања ПРЕЛИМИНАРНИХ РАНГ-ЛИСТИ на студентском порталу Филозофског факултета за сваку студијску групу појединачно.

Предаја докумената за упис у времену од 12 до 14 сати

Обавештење_о_упису_у_наредну_годину1.png

❖ Студенти који аплицирају за студентски кредит/стипендију своју документацију моћи ће да предају искључиво након завршеног уписа у периоду од 23. до 31. октобра 2023. године у времену од 12 до 14 сати.

❖ Студенти који су у току школске 2022/2023. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 23. до 27. октобра 2023. године у времену од 12 до 14 сати.

Уз молбу која се преузима са сајта Факултета, студенти предају одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.

Преузимање докумената