Огласна табла: Обавештења и активности

За  упис године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају из Google Drive фолдера одштампани обострано)
 3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћују се до краја месеца за текући месец.
 4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.
 5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара. Накнаду студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец. Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на  жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2). Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода. Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
 6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”. Осигурање је ОБАВЕЗНО за све студенте и прилком уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
 7. Све потврде о статусу у школској 2022/2023. години издаваће се искључиво на следећи начин:

Образац за изадавање потврда о статусу студент преузима са сајта Факултета. Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне, и образац приложи са осталом документацијом за упис. Потврде ће се преузимати након два дана од предаје и налазиће се у означеним кутијама у холу Факултета.

У циљу смањења гужве на шалтерима, упис студената ће се одвијати према динамици објављивања ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ-ЛИСТИ на студентском порталу Филозофског факултета за сваку студијску групу појединачно.

 

Термини предаје докумената за упис

Документи се предају сваког дана у времену од 12 до 14 сати

6.10.2022.
упис у II годину, без обзира на активности у Октобар III року
упис за студенте који обнављају  I, II и  III годину
поновни упис IV године-продужена година (IV/2 – буџет)

7.10.2022.
упис у III годину,  без обзира на активности у Октобар III року
упис за студенте који обнављају  I, II и  III годину
поновни упис IV године-продужена година (IV/2 – буџет)

10.10.2022.
упис у IV годину, без обзира на активности у Октобар III року
поновни упис IV године-продужена година (IV/2 – буџет и самофинансирање)

11.10.2021.
упис у II годину

12.10.2022.
упис у III годину

13. 10. 2022.
упис у IV годину

 

Термини за предају докумената за упис по завршетку октобарског III испитног рока

17. и 18.10.2022.
упис студената у II и III годину

19. и 20.10.2022.
упис студената у IV годину
поновни упис IV године-продужена година (самофинансирање) након Октобар III рока

21.10.2022.
упис са кашњењем за оне који се нису одазвали на упис према распореду

 

 •  Студенти који аплицирају за студентски кредит/стипендију своју документацију моћи ће да предају искључиво након завршеног уписа у периоду од 24. до 28. октобра 2022. године у времену од 12 до 14 сати.
 •  Студенти који су у току школске 2021/2022. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 24. до 28. октобра 2021. године у времену од 12 до 14 сати. Уз молбу која се преузима са сајта Факултета, студенти предају  одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.

 

Преузимање докумената

У новој школској 2022/23. години студенти на основним, мастер и докторским студијама Факултета осигурани су од последица несрећног случаја преко осигуравајућег друштва "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" АДО Београд.

Експозитура осигуравајућег друштва у Нишу је у улици 7. јула бр. 6а.

Контакт особа у осигуравајућем друштву је Марија Јанковић, 018/350-2893, мејл: .

У прилогу су обрасци "Пријава несрећног случаја за студенте" са бројем полисе и докуменат "Осигурани ризици и суме осигурања за школску 2022/23. годину."

Студенти могу добити потврде за академску 2022-2023. годину тек након обављеног уписа у академску 2022-2023. годину. Захтеви за издавање потврда који се пре тога достављају односе се на текућу школску годину која се ускоро завршава.

Служба за наставу и студентска питања

 1. ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за ванредни ОКТОБАРСКИ 3 испитни рок за студенте основних, мастер и докторских академских студија почиње у понедељак 26. септембра и трајаће до понедељка 3. октобра 2022. године;
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 3. Након 3. октобра 2022. године пријава испита ће бити могућа једино на шалтеру Службе за наставу и студентска питања уз накнаду у складу са ценовником од 1.500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
 4. Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве) и након пријаве испита провере опцију у менију Испити / Пријаве испита да ли су пријављени испити на списку;
 5. Уколико имате било који проблем са уплатама или пријавом испита можете се обратити на (обавезно је навести име и презиме, број индекса, студијски програм и опис проблема);

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

 1. ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за ОКТОБАРСКИ 2 испитни рок за студенте основних, мастер и докторских академских студија почиње у петак 16. септембра и трајаће до недеље 18. септембра 2022. године;
 2. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да се новац уплати НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 3. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 4. Након 18. септембра 2022. године пријава испита ће бити могућа једино на шалтеру Службе за наставу и студентска питања уз накнаду од 1.500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
 5. Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве) и након пријаве испита провере опцију у менију Испити / Пријаве испита да ли су пријављени испити на списку;
 6. Уколико имате било који проблем са уплатама или пријавом испита можете се обратити на (обавезно је навести име и презиме, број индекса, студијски програм и опис проблема);

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Страна 1 од 27