Огласна табла: Обавештења и активности

Професорка Марија Бакалова са Универзитета за националну и светску економију у Бугарској (University of National and World Economy) ће као гошћа на Erasmus+ размени на Департману за социологију одржати предавања 21. и 22. маја.Распоред предавања:

 • уторак, 21. мај у 15:30 часова, учионица 101 - 'Minorities in international relations and bilateral interstate relations'
 • среда, 22. мај у 15:30 часова, учионица 212 - 'Nationalism in the contemporary world: between globalization and de-globalization'

Сви заинтересовани студенти и колеге су добродошли.

Студенти су у обавези да за јунски испитни рок пријаве све испите које желе да полажу. Ово важи и за испите за које ће резултати из апсолвентског мајског рока евентуално стићи након окончане пријаве за јун. Апсолвентима који буду положили у мајском року испите које су пријавили и за јун, уплаћена средства биће враћена, односно, преусмерена за наредну пријаву испита. За сва додатна питања у вези са поменутим обратите се на мејл адресу:

 • ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за јунски испитни рок за студенте основних академских студија почиње у петак 17. маја и трајаће до среде 22. маја 2024. године;
 • Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да се новац уплати НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Након 22. маја 2024. године пријава испита ће бити могућа једино на шалтеру Службе за наставу и студентска питања уз накнаду од 2.500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
 • Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве) и након пријаве испита провере опцију у менију Испити / Пријаве испита да ли су пријављени испити на списку;
 • Уколико имате било који проблем са уплатама или избором предмета јавите се на   (обавезно је навести име и презиме, број индекса, студијски програм и опис проблема);

  Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

 • ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за АПРИЛСКИ испитни рок за студенте основних, мастер и докторских академских студија почиње у петак 5. априла и трајаће до среде 10. априла 2024. године;
 • Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да се новац уплати НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Након 10. априла 2024. године пријава испита ће бити могућа једино на шалтеру Службе за наставу и студентска питања уз накнаду по испиту у складу са Ценовником (пријављивање испита после утврђеног рока);
 • Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве) и након пријаве испита провере опцију у менију Испити / Пријаве испита да ли су пријављени испити на списку;
 • Уколико имате недоумице у вези са уплатама или избором предмета обратите се на   (обавезно је навести име и презиме, број индекса, студијски програм и опис проблема);
 • Пре пријаве испита студенти треба да попуне евалуациони упитник.

 • Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Настава у пролећном семестру за студенте мастер и докторских академских студија почиње 4. марта 2024. године, према распореду часова који је студентима доступан на е-Индексу.

Представљање изборних предмета за студенте мастер студија, биће реализовано у првој недељи семестра у терминима предвиђеним у распореду часова за те предмете.

Уколико се настава реализује онлајн, студентима ће бити послат линк, како би могли да се укључе на час за представљање предмета.

Студенти су у обавези да се изјасне о изборним предметима, користећи свој налог на е-Индексу, најкасније до 10. марта 2024. године, како би настава из изборних предмета почела 11. марта 2024. године.

Студенти студијских програма докторских академских студија историје, педагогије, Страних филологија су у обавези су да поред пријаве изборних предмета преко е-Индекса, доставе списак изабраних предмета са именима наставника, код којих слушају изабране предмете на имејл адресу надлежног референта (Симониди Пејчић, ; Лидији Станковић, ).

У интернет поруци, студенти треба да наведу име и презиме, назив студијског програма, број индекса, списак предмета са именима наставника, као и име наставника код кога ће слушати и полагати обавезни предмет у пролећном семестру.

У случају да студент не означи изборне предмете, неће бити укључен у наставу и неће моћи да пријављује и полаже те испите.

Распоред часова и распоред испита студенти треба да прате на свом налогу е-Индекса. У случају да студент уочи неки проблем у распореду, треба да се обрати управнику департмана на ком студира.


 • ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за мартовски (апсолвентски) испитни рок за студенте основних, мастер и докторских академских студија почиње у понедељак 4. марта и трајаће до петка 8. марта 2024. године;
 • Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да се новац уплати НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Након 8. марта 2024. године пријава испита ће бити могућа једино на шалтеру Службе за наставу и студентска питања уз накнаду по испиту у складу са Ценовником (пријављивање испита после утврђеног рока);
 • Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве) и након пријаве испита провере опцију у менију Испити / Пријаве испита да ли су пријављени испити на списку;
 • Уколико имате било који проблем са уплатама или избором предмета јавите се на   (обавезно је навести име и презиме, број индекса, студијски програм и опис проблема);
 • Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

 • ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за јануарски испитни рок за студенте мастер и докторских академских студија почиње у петак 9. фебруара и трајаће до среде 14. фебруара 2024. године;
 • Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да се новац уплати НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате НАЈМАЊЕ ДВА РАДНА ДАНА пре истека рока за пријаву;
 • Након 14. фебруара 2024. године пријава испита ће бити могућа једино на шалтеру Службе за наставу и студентска питања уз накнаду по испиту у складу са Ценовником (пријављивање испита после утврђеног рока);
 • Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве) и након пријаве испита провере опцију у менију Испити / Пријаве испита да ли су пријављени испити на списку;
 • Уколико имате било који проблем са уплатама или избором предмета јавите се на   (обавезно је навести име и презиме, број индекса, студијски програм и опис проблема);
 • Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Пролећни семестар за студенте основних академских студија почиње 12. фебруара 2024. године.


Настава обавезних предмета почиње 12. фебруара 2024. године, према распореду часова који је студентима доступан на е-Индексу.


Представљање изборних предмета из изборних блокова у пролећном семестру наставници ће обавити уживо у оквиру термина за предавања из изборних предмета, у периоду од 12. до 23. фебруара.


Студенти су у обавези да у е-Индексу означе предмете које су изабрали из сваког изборног блока  најкасније до петка, 23. фебруара.


Сваки студент у актуелном семестру треба да има изабране предмете за сваки изборни блок, а то важи и за изборне предмете који су пренети као неположени из претходне школске године (неопходно је поново означити тај предмет).

У случају да студент не означи изборне предмете, неће бити укључен у наставу и неће моћи да пријављује и полаже те испите.


Настава изборних предмета почиње у понедељак, 26. фебруара 2024. године.


Распоред часова и распоред испита студенти треба да прате на свом налогу е-Индекса. У случају уочавања неког проблема у распореду, студент који уочи проблем треба да се обрати управнику департмана на ком студира.


 

Трошкови израде дипломе за студенте основних и мастер студија уплаћују се  на жиро рачун Универзитета у Нишу бр. 840-1707666-88, са позивом на број 40-2024 (модел 97), износ накнаде видети на сајту Универзитета у Нишу, Правилник о изменама и допунама Правилника о накадама трошкова на Универзитету у Нишу, члан 7.
https://www.ni.ac.rs/dokumenti?task=download.send&id=5429&catid=335&m=0

Износ од 2000,00 динара  уплатити на жиро рачун Филозофског факултета 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, сврха уплате Припрема и обрада података за израду дипломе. Одлука о ценама услуга које пружа Филозофски факултет у Нишу, члан 3. https://docs.google.com/document/d/1pDzvUzlxGYBef8zoD7rlwbpW1PQ4TRPZ/edit

Износ од  1000,00 динара уплатити на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97), сврха уплате Буџет Републике Србије.

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Уплатнице се достављају Служби за наставу и студентска питања и то:

 • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
 • за завршене МАС (канцеларија број 104 на првом спрату)

Уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Проверите, уколико нисте окончали поступак пријаве испита (испит нисте пријавили) ваше име неће бити на записнику. Како бисте избегли недоумице имате могућност да проверите статус пријаве на свом налогу у е-Индексу бирањем опције Испити / Пријаве испита.

Страна 1 од 34