Студентски парламент

Овај документ садржи прилоге.

Председник Студентског парламента
Немања Анђелковић

Студент продекан
Миљана Стојановић

Председник Извршног одбора Студентског парламента
Душан Петровић

Потпредседници Студентског Парламента
Катарина Јосифовић, потпредседник за хуманитарни рад
Филип Паунковић, потпредседник за науку
Стефана Љубић, потпредседник за културу
Анђела Миленковић, потпредседник за спорт и ваннаставне активности
Невена Станковић, потпредседник за међународну и универзитетску сарадњу

Генерални секретар Студентског парламента
Александра Станојевић

Технички секретар Студентског парламента
Марко Сотировић