Студентски парламент

Овај документ садржи прилоге.

Председник Студентског парламента

Стефан Николић, историја

 

Студент продекан

Марко Сотировић, социологија

 

Председник Извршног одбора Студентског парламента

Александар Стаменковић, историја

 

Потпредседници Студентског Парламента

Марта Вучичевић, англистика
Александар Шљивић, историја
Вања Млађеновић, француски језик и књижевност

 

Генерални секретар Студентског парламента

Милица Денчић, руски језик и књижевност

 

Технички секретар Студентског парламента

Теодора Митровић, социјална политика и социјални рад