Огласна табла: Обавештења и активности

1. ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА за јануарски испитни рок за студенте мастер и докторских академских студија почиње у понедељак 20. јануара и трајаће до среде 29. јануара 2020. године;
2. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да новац уплате најкасније до понедељка 27. јануара 2020. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву);
3. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до понедељка 27. јануара 2020. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву);
4. Након 29. јануара 2020. пријава испита ће бити могућа само у канцеларији 205 уз накнаду од 1500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
5. Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве);
6. Студенти су добили инструкције за активирање е-индекса приликом доделе индекса.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Трошкови израде дипломе и додатка дипломи износе 8.000,00 динара. Такође, плаћа се и републичка административна такса у износу од 840,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 522020 (модел 97).

Износ од  840,00 динара уплатити на жиро рачун Буџета Републике Србије број  840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Обе уплатнице достављају се Служби за наставу и студентска питања и то:

 • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
 • за завршене МАС (канцеларија 205 на другом спрату)

Обе уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

                                                                              

                                                                                                             

 1. ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА за јануарски испитни рок за студенте основних академских студија почиње у понедељак 6. јануара и трајаће до среде 15. јануара 2020. године;
 2. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да новац уплате најкасније до понедељка 13. јануара 2020. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву);
 3. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до понедељка 13. јануара 2020. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву);
 4. Након 15. јануара 2020. пријава испита ће бити могућа само на шалтеру уз накнаду од 1500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
 5. Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве);

Студенти прве године су добили инструкције за активирање е-индекса приликом доделе индекса на почетку школске године.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava 

 • Испити у апсолвентском року код проф. Гордане Ђигић одржаће се у петак 20. 12. 2019. од 19 часова у Великој сали 434 на четвртом спрату

Упис студената докторских академских студија који су стекли право уписа у буџетском статусу у школској 2019/2020. години, вршиће се према ранг листама студената за упис на другу, односно, трећу годину студија.

Пријем студената мастер академских студија и додела индекса одржаће се 26.10.2019. у 11.00 сати према следећем распореду:

 • Учионица 435 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ
 • Учионица 305 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИСТОРИЈЕ
 • Учионица 301 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПСИХОЛОГИЈЕ
 • Учионица 304 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПЕДАГОГИЈЕ
 • Учионица 303 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СОЦИОЛОГИЈЕ, МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СОЦИОЛОГ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
 • Учионица А23 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОМУНИКОЛОГИЈЕ
 • Учионица 206 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АНГЛИСТИКЕ
 • Учионица 209 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ФИЛОЛОГИЈЕ
 • Учионица 411 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
 • Учионица 204 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
 • Учионица 211 - ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Пријем студената докторских академских студија и додела индекса одржаће се 26.10.2019. у 12.00 у великој сали 434.

Студенти докторских студија, који су у школској 2018/19. години остварили 48 бодова, треба да доставе индекс, како би се извршило рангирање студената за упис на другу, односно трећу годину докторских студија у буџетском статусу.
Индекс треба доставити Служби за наставу и студентска питања, (канцеларија 205) најкасније до 25. октобра.