Огласна табла: Обавештења и активности

Радне суботе Службе за мастер и докторске студије током септембра 2017. године

 • 02. 09. 16. и 30.

Центар за унапређење квалитета организује студентску евалуацију, у периоду од 15. до 24.05.2017. године, са студентима четврте године Основних академских студија. Студентима ће бити омогућено online попуњавање упитника преко студентског wеb сервиса. Потребно је да студенти попуне упитнике пре пријаве испита за јунски испитни рок. Студенти који немају отворен налог потребно јe да дођу и отворе налог у Рачунарском центру.

У оквиру ове евалуације студенти ће процењивати исходе студијских програма, квалитет уџбеника и библиотечких и информатичких ресурса, квалитет управљања факултетом, ненаставну подршку, простор и опрему на факултету, и сопствену улогу у процесу самовредновања.

За ОВЕРУ ЈЕСЕЊЕГ и УПИС ПРОЛЕЋНОГ семестра, студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА подносе:

 1. Индекс са свим потписима наставника
 2. Један попуњени семестрални лист (у листи прилога)
 3. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број 74212102.

 1. Доказ о измиреној школарини за школску 2016/2017. годину, за студенте прве године,
 2. Доказ о измирених 8 рата школарине за школску 2016/2017. годину, за студенте друге, треће и четврте године као и за студенте који су обновили годину.

Овера и упис семестра обављаће се од 1. до 7. јуна 2017. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

 • 01.06.2017. за студенте прве године
 • 02.06.2017. за студенте друге године
 • 05.06.2017. за студенте треће године
 • 06.06.2017. за студенте четврте године
 • 07.06.2017. за све остале који се нису јавили на време.

НАПОМЕНА:

Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.

У оквиру активности Центра за стране језике, организује се нулти почетни курс немачког језика (ниво А1) за заинтересоване студенте свих студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Курс је факултативни и намењен је кандидатима без икаквог предзнања немачког језика. Настава ће се одржавати два пута недељно, у вечерњим терминима: уторком и четвртком, од 19.00 до 20.30 сати, у учионици 303.

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве поруком коју ће послати на адресу:

У пријави треба навести: име и презиме, студијски програм и годину студија, број индекса, e-mail адресу.

Рок за пријављивање кандидата за овај курс немачког језија је понедељак, 10. април 2017. године.

Први информативни састанак са пријављеним полазницима курса биће одржан у четвртак, 13. априла 2017. године, са почетком у 19.00 сати, у учионици 303.

Обавештење о радним суботама Службе за мастер и докторске академске студије:

 • Март: 18.03. и 25.03.
 • Април: 08.04, 22.04. и 29.04.
 • Мај: 06.05, 20.05. и 27.05.

Савез студената Филозофског факултета организује хуманитарну акцију која ће се одржати у периоду од 30.3.3017. до 4.4.2017. Хуманитарна акција се организује како би се сакупио добровољни прилог за установу "Мара".

Активности су следеће:

 • 30. 3. 2017. у амфитеатру 21 од 18 часова студенти србистике рецитоваће своје омиљене песме.
 • 3. 4. 2017. драмска секција Гимназије "Светозар Марковић" одиграће представу "Маратонци трче почасни круг" у Луткарском позоришту. На представу се може ући искључиво са картама које можете преузети у канцеларији Савеза студената ( други спрат, канцеларија 211 ) од 30. марта у периоду од 11 до 15 сати. Карте су бесплатне.
 • 4. 4. 2017. чланови Савеза студената одиграће представу у оквиру које ће студенти рецитовати и глумити.

Сав прилог је добровољан, а испред амфитеатра/позоришта налазиће се кутија у којој ће присутни моћи да оставе прилог.

Сви студенти који слушају Психологију у овом семестру у четвртак 23. марта неће имати часове из овог предмета.

Обавештавамо самофинасирајуће студенте да су приликом пријаве испита за априлски испитни рок у обавези да измире школарину према утврђеној динамици (Одлука Савета Факултета број 67/1-5 од 9. фебруара 2016. године) и то:

 • самофинансирајући студенти I године - измирено 8 рата школарине
 • самофинансирајући студенти II, III и IV године, апсолвенти, као и они који су обновили годину - измирено 6 рата школарине
 • сви студенти прве и друге године биће у обавези да пријављују испите искључиво електронским путем

На основу члана 81. Статута Факултета и члана 15. Правилника о мастер академским студијама Филозофског факултета, на предлог Колегијума Факултета Наставно-научно веће Филозофског факултета Универзитета у Нишу, на седници одржаној дана 22. фебруара 2017. године, донело је Одлуку о продужењу рока за завршетак студија

I

Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2014/2015. године, који су положили све испите, а нису одбранили мастер рад, одобрава се продужење рока за одбрану мастер рада до 30. септембра 2017. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, од када ће се и примењивати.

Обавештење о радним суботама Службе за мастер и докторске академске студије:

 • Март: 18.03. и 25.03.
 • Април: 01.04, 22.04. и 29.04.
 • Мај: 06.05, 20.05. и 27.05.