ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРИЈАВЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Обавештења и активности  ::  петак, 9.6.2023.

Студенти студијских програма мастер академских студија: Англистика, Историја, Руски језик и књижевност, Француски језик и књижевност, Филозофија, који су одслушали наставу из свих предмета предвиђених студијским програмом, стекли су право да пријаве тему мастер рада након завршетка јесењег семестра.

Студенти студијских програма мастер академских студија: Педагогија и Србистика могу да поднесу пријаву теме мастер рада након одслушане наставе у пролећном семестру, почев од 19. јуна 2023. године.

Студенти студијских програма мастер академских студија: Психологија, Социологија, Социјални рад, Социолог у социјалној заштити, Комуникологија и Образовање наставника предметне наставе имају право да поднесу пријаву теме мастер рада након испуњења специфичних услова за пријаву теме, прописаних студијским програмом.

Поступак пријаве теме мастер рада, као и специфични услови за пријаву теме мастер рада у оквиру појединачних студијских програма, налазе се на студентском електронском порталу (одељак Вести).