КОНКУРС - ПОСТАНИ СТУДЕНТ–МЕНТОР И УНАПРЕДИ СВОЈЕ ВЕШТИНЕ ПОМАЖУЋИ ДРУГИМА

Обавештења и активности  ::  четвртак, 20.4.2023.

Овај чланак садржи прилоге.

Студираш на Филозофском факултету у Нишу и желиш да своје знање и вештине поделиш са другима? За себе можеш рећи да си комуникативна, вредна, стрпљива и амбициозна особа? Онда си права особа за програм „Студент-ментор”!

Наши студенти су наши партнери, и зато постани део тима ментора како би унапредио своје вештине кроз студије и рад са студентима али и помогао млађим колегиницама и колегама! Пријави се на конкурс и постани део друге генерације студената-ментора!

Конкурс је отворен до 3. маја 2023. године, а за пријаву је потребно да одговорите укратко на питања и попуните Формулар за пријаву где треба навести контактне податке, студијски програм, разлоге за пријаву, најважнија достигнућа као и особине и вештине погодне за овај програм. Уз пријаву, могуће је приложити и додатну документацију уколико сматрате да је потребно. Након извршене селекције, изабрани кандидати ће добити имејл са информацијама о планираним активностима и реализацији обуке која ће се одржати на јесен.

Пријаве се шаљу путем имејла . Наведену имејл адресу можете користити и за постављање питања везана за овај програм.

О програму „Студент-ментор”

 1. Ко је студент-ментор?

Студенти-ментори се бирају из редова студената Филозофског факултета у Нишу који се пријаве на конкурс и искажу жељу да се овом активношћу баве. Неопходно је да су постигли задовољавајући успех на студијама, нису више пута обнављали годину током студирања, као и да се истичу у наставним и ваннаставним активностима. Студенти-ментори могу бити студенти друге, треће и четврте године (укључујући апсолвенте) основних академских студија и студенти мастер академских студија.

 1. Почетак/Трајање програма, селекција и обука кандидата

Мандат студента-ментора почиње од 15. маја 2023. године, и траје једну календарску годину, односно до почетка мандата наредне генерације ментора. Студент-ментор се може јавити на конкурс и за наредну генерацију ментора.

Координатор програма је Канцеларија за развој каријере и подршку студентима, која даје и саветодавну и логистичку подршку студентима-менторима. Студентима-менторима ће током трајања програма бити доступна помоћ Канцеларије за развој каријере и подршку студентима (за све недоумице око активности, информација о студијама и факултету).

Избор студената-ментора врши комисија коју именује декан Филозофског факултета у Нишу, а чине је продекан за наставу, два члана из реда наставног особља, два представника Студентског парламента, и два члана из реда ненаставног особља.

Одабрани студенти пролазе обуку која почиње на јесен, а која ће бити организована на факултету. Обука ће се састојати од радионица које ће им ближе објаснити њихове задатке.

 1. Који су задаци студента ментора?

Студенти-ментори обављају следеће информативне и саветодавне активности у циљу пружања помоћи студентима:

 • пружање информација о настави, правилима понашања на факултету и правима и обавезама у току студирања;
 • пружање подршке за коришћење имејл налога и сервиса за студенте;
 • пружање подршке у доношењу одлука у вези са студирањем и учењем (упућивање на наставнике и сараднике ради добијања потребне помоћи у учењу, пружање информација од значаја за избор изборних предмета);
 • пружање информација о могућностима побољшања студенског стандарда (кредити, стипендије, мобилност, смештај у студентским домовима, други инструменти студентског стандарда, корисне информације о граду, студентским организацијама, свим наставним и ваннаставним активностима);
 • код специфичних проблема, упућивање на Канцеларију, психолошко саветовалиште,
 • упознавање са асистивном технологијом која постоји на факултету и Универзитету у Нишу, као и помоћ око коришћења.
 1. Завршетак и исход програма

Рад студената-ментора се вреднује као ваннаставна активност и уноси се у додатак дипломи. Након истека мандата, студенти-ментори који су се истакли добијају писмо препоруке Факултета, сертификат о обављеном волонтирању, стечено искуство у обављању задатака, унапређене комуникационе вештине као и могућност обављања праксе у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима. Најактивнијим менторима Факултет ће доделити и награде.

 1. Ко има право на помоћ студента-ментора?

Сваки студент коме је потребна помоћ и подршка током студирања на Филозофском факултету у Нишу.