Огласна табла: Обавештења и активности

Безбрижност свакодневног живота врло често могу да поремете изненадни и непредвиђени догађаји који се не могу спречити, а који могу угрозити нечије здравље, па чак и живот. Последице оваквих догађаја могу се ублажити финансијском подршком коју пружа осигурање.

У зависности од ваше делатности, препоручујемо вам да обезбедите сопствену сигурност или сигурност ваших запослених, деце/ученика/студента, клијената, чланова домаћинства или гостију са полисом осигурања лица од последица несрећног случаја.

Више информација: http://www.generali.rs/pravna_lica/zdravlje_i_nezgoda/osiguranje_od_nezgode.1016.html

Сва неопходна документација налази се у листи прилога.

У случају потребе, агенти Generali осигурања у Нишу доступни су на две локације и броја телефона радним данима од 8:30 до 16:30:

 • Синђелићев трг 26, 018/250-143
 • Николе Пашића 36, 018/535-605

Продужава се испитни рок Октобар 2 за студенте на докторским академским студијама до 16. октобра 2017. године.
Студенти могу да пријаве испите до 7. октобра 2017. у Служби за мастер и докторске студије.

Радне суботе Службе за мастер и докторске студије током септембра 2017. године

 • 02. 09. 16. и 30.

У складу са Одлуком о радном времену на Факултету у летњем периоду, обавештавамо студенте да ће пријава испита за септембарски испитни рок, на шалтерима, бити од 17. до 19. јула 2017. године, у времену од 10 до 13 сати.

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе износе 8.000,00 динара. Студент плаћа и републичку административну таксу у износу од 800,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 612017 (модел 97), као и износ од 800,00 динара на име Буџета Републике Србије на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме као у нацрту дипломе, назив факултета и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (МАС).

Обе уплатнице студенти треба да доставе служби за мастер и докторске студије у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Обавештавамо студенте свих нивоа студија (основне, мастер, докторске) да ће се електронска пријава испита за септембарски испитни рок обавити од 10. до 17. јула 2017. године.

Потребно је да студенти попуне евалуациони упитник пре пријаве испита.

Радне суботе Службе за мастер и докторске студије током септембра 2017. године

 • 02. 09. 16. и 30.

Центар за унапређење квалитета организује студентску евалуацију, у периоду од 15. до 24.05.2017. године, са студентима четврте године Основних академских студија. Студентима ће бити омогућено online попуњавање упитника преко студентског wеb сервиса. Потребно је да студенти попуне упитнике пре пријаве испита за јунски испитни рок. Студенти који немају отворен налог потребно јe да дођу и отворе налог у Рачунарском центру.

У оквиру ове евалуације студенти ће процењивати исходе студијских програма, квалитет уџбеника и библиотечких и информатичких ресурса, квалитет управљања факултетом, ненаставну подршку, простор и опрему на факултету, и сопствену улогу у процесу самовредновања.

За ОВЕРУ ЈЕСЕЊЕГ и УПИС ПРОЛЕЋНОГ семестра, студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА подносе:

 1. Индекс са свим потписима наставника
 2. Један попуњени семестрални лист (у листи прилога)
 3. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број 74212102.

 1. Доказ о измиреној школарини за школску 2016/2017. годину, за студенте прве године,
 2. Доказ о измирених 8 рата школарине за школску 2016/2017. годину, за студенте друге, треће и четврте године као и за студенте који су обновили годину.

Овера и упис семестра обављаће се од 1. до 7. јуна 2017. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

 • 01.06.2017. за студенте прве године
 • 02.06.2017. за студенте друге године
 • 05.06.2017. за студенте треће године
 • 06.06.2017. за студенте четврте године
 • 07.06.2017. за све остале који се нису јавили на време.

НАПОМЕНА:

Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.

У оквиру активности Центра за стране језике, организује се нулти почетни курс немачког језика (ниво А1) за заинтересоване студенте свих студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Курс је факултативни и намењен је кандидатима без икаквог предзнања немачког језика. Настава ће се одржавати два пута недељно, у вечерњим терминима: уторком и четвртком, од 19.00 до 20.30 сати, у учионици 303.

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве поруком коју ће послати на адресу:

У пријави треба навести: име и презиме, студијски програм и годину студија, број индекса, e-mail адресу.

Рок за пријављивање кандидата за овај курс немачког језија је понедељак, 10. април 2017. године.

Први информативни састанак са пријављеним полазницима курса биће одржан у четвртак, 13. априла 2017. године, са почетком у 19.00 сати, у учионици 303.