Огласна табла: Обавештења и активности

НАКНАДНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Документација за упис студената мастер академских студија:

 • Индекс
 • Два обрасца ШВ-20 (одштампани обострано). Обрасци се преузимају са сајта Факултета, https://drive.google.com/drive/folders/1GI8jfsLVXusAK_0Cu5RXqKqT4oNbH3Ig
 • Доказ о уплаћеној накнади за поновни упис године на мастер академским студијама према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара (накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец; крајњи рок за измирење последње рате је приликом предаје мастер рада;
 • Уплата накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89, а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).

Сви самофинансирајући студенти неће моћи да регулишу статус студента док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

 • Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

 

Документација за упис студената докторских академских студија:

 • Индекс
 1. Два обрасца ШВ-20 (одштампани обострано). Обрасци се преузимају са сајта Факултета https://drive.google.com/drive/folders/1GI8jfsLVXusAK_0Cu5RXqKqT4oNbH3Ig
 2. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који уписују наредну годину студија у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ, или у износу од 13.000,00 динара за прву рату уколико студент плаћа школарину у десет месечних рата.
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који поново уписују исту годину студија у висини од 2.170,00 динара по ЕСПБ боду за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара.
 • Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89, а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).

Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

 1. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

Студенти који поднесу документацију за упис након 7. децембра, биће у обавези да уплате накнаду за упис године са казном. Накнада у износу од 1.500 динара врши се на  жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89 позивом на број 742121028 (за студенте мастер академских студија), односно 742121041 (за студенте докторских академских студија).

Настава на обавезним и изборним предметима, за студенте свих година докторских академских студија, ће почети 23. новембра 2020. године. Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 18. новембра 2020. године, тако што ће преузети одговарајући анкетни лист са https://drive.google.com/drive/folders/1NBFeqHKVsEsnR1zarVlem17OsaupteM5. Студенти докторских академских студија социологије, психологије, историје и студијског програма медији и друштво треба да пошаљу попуњени анкетни лист на имејл адресу , а студенти докторских академских студија филологије и педагогије на имејл адресу

Рачунарски центар ће сваком студенту ДАС који по први пут уписује прву годину формирати факултетски имејл налог који ће бити неопходан за праћење наставе, за пријављивање испита и друге могућности које нуди апликација е-индекс. Неопходно је да студенти активирају додељене адресе одмах по добијању приступних података (адресе са приступним подацима биће послате на имејл адресе које су студенти навели приликом пријављивања на конкурс).

Студенти који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2020/2021. години, могу да преузму индекс у канцеларији 104, сваког радног дана, у време рада Службе са студентима.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези са ширењем инфекције COVID-19, као и прописане мере заштите и препоруке Кризног штаба Владе РС, а у складу са одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу, у јесењем семестру академске 2020/2021. године настава ће за студенте докторских академских студија бити  реализована на даљину, преко апликација Google Meet, Google Classroom, а по потреби и преко других доступних платформи и апликација за онлајн комуникацију. Настава ће се реализовати према распореду часова који усваја Наставно-научно веће.

Анкетни листићи за изборне предмете могу се преузети са https://drive.google.com/drive/folders/1NBFeqHKVsEsnR1zarVlem17OsaupteM5

Студенти докторских академских студија социологије, психологије, историје и студијског програма медији и друштво треба да пошаљу попуњени анкетни лист на имејл адресу , а студенти докторских академских студија филологије и педагогије на имејл адресу .

Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 18. новембра 2020. године.

Због актуелне епидемиолошке ситуације потребно је да студенти мастер академских студија доставе путем електронске поште (мејлом) списак изборних предмета за које су се определили на мејл адресу стручног сарадника Службе за наставу и студентска питања за свој студијски програм или на једну од следећих адреса:

 

   

 

У поруци је потребно навести податке следећим редоследом:

број индекса; 

студијски програм;

име и презиме студента;

предмете за које сте се определили;

по потреби име и презиме наставника (важи за предмете где је већи број наставника).

 

Унапред захваљујемо на разумевању у обостраном интересу.

Рок за опредељивање студената OАС за изборне предмете је петак 30. 10. 2020. године. Након тога се прави пресек и спискови студената који су се определили за изборне предмете предају се наставницима. Студенти који се не буду определили нећи бити у могућности да пријављују испите за полагање. Уколико неко од студената има недоумице поводом опредељивања за изборне предмете потребно је да прво приступи свом налогу и из менија одабере Избор предмета, уколико жели да направи измену у већ одабраним предметима иде на опцију Измени, након тога требало би да провери у менију Испити / Уписани предмети за које се предмете до сада определио и онда, ако установи да нешто није у реду може се обратити мејлом на

Драги студенти,

Позивамо вас да се пријавите за учешће у радионицама на енглеском језику које ће држати English Language Fellow, Broc Bainter, који је на нашем факултету ангажован као гостујући предавач на основу сарадње Филозофског факултета у Нишу са Амбасадом Сједињених Америчких Држава.Радионице су тематске и биће организовано укупно три и то:

 • Workshop 1: Academic writing – 4 sessions (тежиште је на развоју вештина академског писања, фазама у писању, коришћењу литературе и др.)
 • Workshop 2: Teaching in different contexts – 3 sessions (тежиште је на техникама, стратегијама и методама за рад у мултијезичким и мултикултурним срединама)
 • Workshop 3: English for Specific Purposes – 6 sessions (тежиште је на енглеском језику науке и струке у разним дисциплинама и областима)

Радионице ће се одржавати онлајн преко апликације Zoom током целог семестра са почетком од 3.11.2020. године. Молимо заинтересоване студенте да се упишу у следећи списак и да наведу тражене податке: https://docs.google.com/document/d/1J-ScxvF9cl-PivnOMTJouH0aj6FPrYQCLpEayX5iRPc/edit

Рок за пријаву је среда 28.10.2020. године. Све појединости у вези са радионицама и терминима одржавања добићете од предавача по формирању групе.

Уважени студенти, захваљујемо на стрпљењу приликом означавања изборних предмета за које сте се определили. Рок за опредељивање и евентуалну промену изборних предмета је 30. октобар. Студенти су обавезни да похађају наставу на овим предметима чим настава почне.

Студенти виших година (друге, треће и четврте) у обавези су да, уз одабир изборних предмета из текуће године студија одаберу и изборне предмете из претходних година, уколико их нису положили.

Студенти који су обновили годину, укључујући и студенте продужене године студија (апсолвенте), такође су у обавези да одаберу изборне предмете које нису положили.

Уколико у претходној години нисте положили предмет из одређеног изборног блока, сада можете одабрати исти или неки други предмет из истог изборног блока.

Опција за одабир изборних предмета у апликацији Е-Индекс је у фази израде и дешава се да повремено пријављује грешке. Стога је потребно да у менију Испити / Уписани предмети проверите да ли су међу уписаним предметима сви они које сте одабрали.

Студенти којима се још увек није појавио линк за одабир изборних предмета моле се за стрпљење.