Огласна табла: Обавештења и активности

Распоред часова на основним академским студијама у јесењем семестру школске 2022/2023. године ажуриран је и можете погледати кликом на следећи линк, као и бирањем опције на свом налогу на е-Индексу (која омогућава увид у распоред часова за предмете за које сте се сами определили, након регулисања статуса за текућу годину).

https://studenti.filfak.ni.ac.rs/nastava/raspored-casova

Позивају се сви студенти који су према прелиминарној ранг-листи стекли право на упис да, према назначеним терминима, приступе упису у 2022-2023. академску годину.

линк: Привремена ранг-листа

Позивају се сви студенти који су према прелиминарној ранг-листи стекли право на упис да, према назначеним терминима, приступе упису у 2022-2023. академску годину.

линк: Привремена ранг-листа

Позивају се сви студенти који су према прелиминарној ранг-листи стекли право на упис да, према назначеним терминима, приступе упису у 2022-2023. академску годину.

линк: Привремена ранг-листа

За  упис године студент подноси:

  1. Индекс
  2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају из Google Drive фолдера одштампани обострано)
  3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћују се до краја месеца за текући месец.
  4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.
  5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара. Накнаду студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец. Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на  жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2). Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода. Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
  6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”. Осигурање је ОБАВЕЗНО за све студенте и прилком уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
  7. Све потврде о статусу у школској 2022/2023. години издаваће се искључиво на следећи начин:

Образац за изадавање потврда о статусу студент преузима са сајта Факултета. Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне, и образац приложи са осталом документацијом за упис. Потврде ће се преузимати након два дана од предаје и налазиће се у означеним кутијама у холу Факултета.

У циљу смањења гужве на шалтерима, упис студената ће се одвијати према динамици објављивања ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ-ЛИСТИ на студентском порталу Филозофског факултета за сваку студијску групу појединачно.

 

Термини предаје докумената за упис

Документи се предају сваког дана у времену од 12 до 14 сати

6.10.2022.
упис у II годину, без обзира на активности у Октобар III року
упис за студенте који обнављају  I, II и  III годину
поновни упис IV године-продужена година (IV/2 – буџет)

7.10.2022.
упис у III годину,  без обзира на активности у Октобар III року
упис за студенте који обнављају  I, II и  III годину
поновни упис IV године-продужена година (IV/2 – буџет)

10.10.2022.
упис у IV годину, без обзира на активности у Октобар III року
поновни упис IV године-продужена година (IV/2 – буџет и самофинансирање)

11.10.2021.
упис у II годину

12.10.2022.
упис у III годину

13. 10. 2022.
упис у IV годину

 

Термини за предају докумената за упис по завршетку октобарског III испитног рока

17. и 18.10.2022.
упис студената у II и III годину

19. и 20.10.2022.
упис студената у IV годину
поновни упис IV године-продужена година (самофинансирање) након Октобар III рока

21.10.2022.
упис са кашњењем за оне који се нису одазвали на упис према распореду

 

  •  Студенти који аплицирају за студентски кредит/стипендију своју документацију моћи ће да предају искључиво након завршеног уписа у периоду од 24. до 28. октобра 2022. године у времену од 12 до 14 сати.
  •  Студенти који су у току школске 2021/2022. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 24. до 28. октобра 2021. године у времену од 12 до 14 сати. Уз молбу која се преузима са сајта Факултета, студенти предају  одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.

 

Преузимање докумената

У новој школској 2022/23. години студенти на основним, мастер и докторским студијама Факултета осигурани су од последица несрећног случаја преко осигуравајућег друштва "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" АДО Београд.

Експозитура осигуравајућег друштва у Нишу је у улици 7. јула бр. 6а.

Контакт особа у осигуравајућем друштву је Марија Јанковић, 018/350-2893, мејл: .

У прилогу су обрасци "Пријава несрећног случаја за студенте" са бројем полисе и докуменат "Осигурани ризици и суме осигурања за школску 2022/23. годину."