Огласна табла: Обавештења и активности

У пeриoду oд 30. jунa дo 6. jулa 2019. гoд. нa Филoзoфскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Сaрajeву у oргaнизaциjи Coimbra group бићe oдржaнa Лeтњa шкoлa eврoпскoг мултилингвизмa (Summer School on European Multilingualism). Кoтизaциja зa учeшћe у Школи сe нe плaћa, учeсници плaћajу сaмo трoшкoвe путa и смeштaja. Пo зaвршeтку Шкoлe, учeсници дoбиjajу диплoму Coimbra групе.

Свe дeтaљнe инфoрмaциje o Шкoли сe нaлaзe нa слeдeћoj интeрнeт стрaници: https://www.coimbra-group.eu/summerwinter-schools

Пријава испита за мајски испитни рок биће продужена до 6. маја до 23:59h због нерадних дана током прaзника.

 

Огранак САНУ у Нишу и УГ „Литера“ Ниш организују шести симпозијум из серије
Уметност и контекст

Симпозијум ће бити одржан у петак, 6. септембра 2019. године, на Универзитету у Нишу (Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8, приземље), са почетком у 10 часова.

Пријаве за учешће, на пријавном формулару који достављамо уз позив, примаћемо до 15. јуна 2019. (адресе за слање: и
), а учесници ће до 15. јула бити обавештени да ли је њихова пријава прихваћена.

Због техничких разлога пријава испита за априлски испитни рок биће продужена до 10.4. до 23:59h.

Пријава испита за апсолвентски мартовски испитни рок трајаће од уторка 26.2.2019. до уторка 5.3.2019. године.

https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Mihaly Gyimesi, долазећи студент са Хумболтовог Универзитета у Берлину, преко Ерасмус+ програма мобилности, браниће докторску дисертацију под називом Бес и љубав према систему: Истраживање протеста у Орбановој Мађарској у уторак, 26. фебруара 2019. године у 13,00 сати у слушаоници 211 на другом спрату факултета.

Службa за мастер и докторске академске студије неће радити суботом:

 • Март: 02.03.
 • Април: 06.04. и 13.04.
 • Мај: 04.05. и 11.05.

Пријава испита (ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за јануарски испитни рок почиње у уторак 29.1. и трајаће до понедељка 4.2.2019. године;

 1. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да новац уплате најкасније до четвртка  31.1.2019. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би уплату имали на е-индексу до понедељка 4.2.2019. године;
 2. На уплатници треба уписати позив на број који је ваше корисничко име за приступ е-индексу са -1 за пријаву испита и -2 за школарину.
 3. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до четвртка  31.1.2019. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би уплату имали на е-индексу до понедељка 4.2.2019. године;
 4. Након 4.2.2019. пријава испита ће бити могућа уз износ од 1500,00 динара по испиту са старим позивом на број и личном предајом пријаве и уплатнице у Службу за наставу и студентска питања (пријављивање испита после утврђеног рока).

  Студенти су добили инструкције за активирање е-индекса приликом доделе индекса на почетку школске године.

Опширније о начину пријаве испита   https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Служба за мастер и докторске академске студије неће радити у суботу, 26. јануара 2019. године.

Трошкови израде дипломе и додатка дипломи износе 8.000,00 динара. Такође, плаћа се и републичка административна такса у износу од 840,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 552019 (модел 97).

Износ од  840,00 динара уплатити на жиро рачун Буџета Републике Србије број  840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Обе уплатнице достављају се Служби за наставу и студентска питања и то:

 • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
 • за завршене МАС (канцеларија 205 на другом спрату)

Обе уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Служба за наставу и студентска питања