Огласна табла: Обавештења и активности

Право на смештај у установе за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Све неопходне информације налазе се у прилогу.

 1. Пријава испита (ИСЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за септембарски испитни рок за све нивое студија почиње у понедељак 2.7. и трајаће до уторка 10.7.2018. године.
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до петка 6.7.2018. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би имали прокњижену уплату на е-индексу до уторка 10.7.2018. године.
 3. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите.
 4. Од пријаве испита за септембарски испитни рок важи нови ценовник. Различите накнаде приликом пријаве испита које су се плаћале до сада (300, 1000, 1500 и 2000 динара) замењене су јединственом накнадом од 500 динара, за четврту и сваку следећу пријаву испита, за све нивое студија.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Моле се студенти да у наредном периоду прате измене термина одржавања испита у јунском испитном року, јер ће ради неометаног спровођења припремне наставе и пријемног испита доћи до мањих корекција у распореду.

 1. Пријава испита (ИСЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за јунски испитни рок за све нивое студија почиње у понедељак 21.5. и трајаће до уторка 29.5.2018. године.
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до петка 25.5.2018. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би имали прокњижену уплату на е-индексу до уторка 29.5.2018. године.
 3. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Обавештавају се студенти свих нивоа студија да се кликом на опцију "Ценовник" у главном менију Студентског информативног портала (или директно одавде) могу преузети нови ценовник услуга које пружа Филозофски факултет у Нишу (стране 1-6) и Одлука о висини и начину уплате школарине за академску 2018/2019. годину (стране 7-9).

За  ОВЕРУ ПРОЛЕЋНОГ семестра, студент подноси:

 • Индекс са свим потписима наставника
 • Један попуњени семестрални лист (преузима се из листе прилога на овој страни)
 • Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

 • Доказ о измиреној школарини за школску 2017/2018. годину, за студенте прве године.
 • Доказ о измирених 8 рата школарине за школску 2017/2018. годину, за студенте друге, треће и четврте године као и за студенте који су обновили годину.

Овера пролећног семестра школске 2017/2018. године обављаће се од 4. до 8. јуна 2018. године у времену од 10-14 сати према следећем распореду:

 • 4.6.2018. за студенте прве године
 • 5.6.2018. за студенте друге године
 • 6.6.2018. за студенте треће године
 • 7.6.2018. за студенте четврте године
 • 8.6.2018. за све остале који се нису јавили на време

НАПОМЕНА: Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.

Обавештавају се студенти мастер и докторских академских студија да Служба за мастер и докторске студије неће радити у суботу, 2. јуна 2018. године.

Обавештавају се студенти свих департмана да ће у петак, 4. маја 2018. године, Студентска служба радити од 8:00 до 11:30 часова. Последњи дан пријаве испита за мајски апсолвентски рок преноси се на понедељак, 7. мај 2018. године, у време предвиђено за рад са студентима.

Универзитет у Нишу обавештава све заинтересоване студенте последипломских студија да ће професори Ларс Клареског и Ингрид Лунберг, са Института Каролинска у Штокхолму,  Шведска, у петак, 11. маја 2018. године,  у Великој сали анекса Медицинског факултета, од 10:30 до 12:00 сати одржати  следећа предавања:

- Writing Applications for Research Grants for Young Researchers и
 - Organization of PhD Studies at Karolinska Institute 

Предавања су намењена студентима последипломских студија свих факултета Универзитета у Нишу.

Позивају се студенти да у што већем броју присуствују наведеним предавањима као и да учествују у дискусији након предавања.

 KRATAK OPIS PROGRAMA

Program “Mentorstvo u volonterskom angažovanju” osmišljen je i predstavljen od strane udruženja “Omladinski progresivni tim udruživanja mladih - OPTIM-UM”, a prihvaćen od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji je time  podržao njegovu organizaciju i realizaciju. Ovaj program je namenjen  studentima Filozofskog fakulteta u Nišu sa idejom unapređenja njihovih znanja i veština putem volonterskog angažovanja. Kreiranje i sprovođenje programa odvija se u neposrednoj saradnji sa Kancelarijom za razvoj karijere i podršku studentima.

Program podrazumeva udruživanje studenata svih departmana i generacija, sa misijom zajedničkog rada na organizaciji i sprovođenju različitih volonterskih aktivnosti, baziranih na potrebama samih studenata. Predviđeno je da procesi okupljanja studenata i organizacije njihovog rada budu koordinisani od strane MENTORA (studenata sa volonterskim iskustvom), koji bi kao predstavnici udruženja OPTIM-UM usmeravali i podržavali ideje i aktivnosti svojih kolega, direktnih korisnika ovog programa. Na ovaj način bi se omogućila razmena znanja i iskustva između svih studenata Filozofskog fakulteta. Podršku studentima pružili bi i neki od predavača, koji bi svojom stručnošću i iskustvom doprineli stvaranju sigurnosti i kvalitetnijem radu  studenata.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je da studentima omogući praktično iskustvo koje bi sticali putem volonterskog angažmana, najpre u sklopu fakulteta, a zatim i u okviru pojedinih ustanova, organizacija i institucija. Na ovaj način bi se doprinelo povoljnijem pozicioniranju mladih na tržištu rada.

Još neki od ciljeva programa su:

 • uključivanje studenata u procese volonterskog aktivizma i njihovo osnaživanje za udruženo i samostalno delovanje sa idejom profesionalnog napretka i razvijanja;
 • podsticanje razmene znanja i iskustva između studenata;
 • podsticanje inovativnosti, kreativnosti i odgovornosti studenata u praktičnom radu;
 • rad na kreiranju kanala putem kojih bi se naučna saznanja i iskustvo u akademskom radu mogli prilagoditi i učititi pristupačnijim lokalnoj zajednici;
 • rad na stvaranju mogućnosti i prilika u kojima bi studenti mogli primenjivati stečena znanja;
 • rad na povezivanju studenata sa različitim fakultetskim jedinicama i ostvarivanje saradnje, u cilju uzajamnog zadovoljenja različitih potreba.

PRIPREMA PROGRAMA

Priprema programa se ogleda u sprovođenju istraživanja na uzorku koji bi činila većina studenata osnovnih studija. U cilju ispitivanja stavova studenata prema volontiranju, stavova prema uslovima volontiranja na studijama, njihove motivisanosti i njihovih interesovanja, konstruisan je poseban upitnik “MUVA-46”. Cilj istraživanja je dobijanje relevantnih podataka na osnovu kojih će kasnije biti koncipirane sve aktivnosti u sklopu ovog programa.   

TRAJENJE PROGRAMA

U skladu sa akcionim planom predviđeno je da se u toku školske 2017/18. obavi neophodna priprema, dok je zvanični početak realizacije programa planiran za školsku 2018/19., kada bi program bio realizovan u vidu pilot projekta i kada bi se utvrdio stepen funkcionalnosti sprovedenih procedura. Zatim, kako je predviđeno, realizacija programa će se obnavljati na godišnjem nivou, uz brojne modifikacije i prilagođavanja, s obzirom na to da je ovaj program zamišljen kao drugoročno održiva ideja o osnaživanju i razvoju kapaciteta studenata.