Обавештење о упису студената ДАС у школској 2022/2023.

Обавештења и активности  ::  понедељак, 3.10.2022.

За упис године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-das и потребно је одштампати их обострано)
 3. Попуњени анкетни лист са списком изборних предмета (обрасци се преузимају са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/anketni-listici, уз напомену да је неопходно преузети и попунити анкетне листиће за један или оба семестра претходне школске године, у зависности од изборних предмета)
 4. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте у износу од 13000,00 динара, уколико студент уплаћује цео износ или у десет месечних рата. Износ сваке рате је 13.000,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата се уплаћују до краја месеца за текући месец.
 5. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 2.160,00 динара, али не више од 40.000,00 динара. Накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
  Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2). Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
  Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
 6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.
  Осигурање је обавезно за све студенте и приликом уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
 7. Све потврде о статусу у школској 2022/2023. години издаваће се искључиво на следећи начин:
  Образац за изадавање потврда о статусу студента преузима се са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-das. Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне и образац приложи са осталом документацијом за упис.
  Потврде ће се преузимати након једног дана од предаје и налазиће се у означеним кутијама поред Канцеларије, број 104.

Упис студената докторских академских студија ће се одвијати према распореду предаје документације за упис.

 


 

Распоред уписа

Упис за студенте који обнављају прву, другу и трећу годину студија
Предаја докумената за упис 19. и 20.10. у времену од 12 до 14 сати

Упис студената у другу годину студија
Предаја докумената за упис 25.10. у времену од 12 до 14 сати

Упис студената у трећу годину студија
Предаја докумената за упис 26.10. у времену од 12 до 14 сати

 


 

 • Студенти који су у току школске 2021/2022. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 24. до 27. октобра 2022. године у времену од 12 до 14 сати.

 

Уз молбу која се преузима са сајта факултета, студенти предају  одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.