Огласна табла: Историја

мастер академске студије

Предавања из предмета Историја Југославије до 1941. године и вежбе из предмета Историја Срба у Хабзбуршкој монархији и Француска буржоаска револуција у периоду од 15.12 до 16.12. 2022. године

 

Вежбе из предмета Историја Срба у Хабзбуршкој монархији и Француска буржоаска револуција одржаће се у четвртак 15.12.2022. године од 17:15 у учионици 303.

Предавања из предмета Историја Југославије до 1941. годдине одржаће се у петак 16.12.2022. године од 13:30 у учионици 305.

Поправни колоквијум из Историје старог Рима одржаће се у суботу 29. августа са почетком у 8:45 h у амфитеатру 21. Сви студенти заинтересовани да полажу колоквијум у обавези су да се пријаве унапред код асистента Ненада Радуловића, најкасније до петка 28. августа до 18 h.

Проф. др Ђорђе Ђекић одржаће консултације у четвртак 23.1.2020. године од 12:30 до 13:30

Проф. др Ђорђе Ђекић одржаће консултације у четвртак 23.1.2020. године од 12:30 до 13:30

Проф. др Ђорђе Ђекић одржаће консултације у четвртак 23.1.2020. године од 12:30 до 13:30

Проф. др Ђорђе Ђекић одржаће консултације у четвртак 23.1.2020. године од 12:30 до 13:30

Проф. др Ирена Љубомировић и асистент Ненад Радуловић, неће одржати предавања и вежбе у среду 04.12.2019. године.

У четвртак 05.12.2019. године настава ће се одржати према предвиђеном распореду часова.

Проф. др Ирена Љубомировић и асистент Ненад Радуловић, неће одржати предавања и вежбе у среду 04.12.2019. године.

У четвртак 05.12.2019. године настава ће се одржати према предвиђеном распореду часова.

Проф. др Ирена Љубомировић и асистент Ненад Радуловић, неће одржати предавања и вежбе у среду 04.12.2019. године.

У четвртак 05.12.2019. године настава ће се одржати према предвиђеном распореду часова.

Усмени део испита из предмета Српски језик, одржаће се у четвртак 28.11.2019. годинеу 10:00 (кабинет 403)

Страна 1 од 2