Огласна табла: Новинарство

мастер академске студије

 Прве вежбе из предмета Музика и медији, одржаће се у среду, 16.10.2019. према постојећем распореду

O B A V E Š T E NJ E

U septembarskom, oktobarskom 1 i oktobarskom roku 2 šk. 2018/2019. godine, dole navedene ispite, održaće Prof. dr Zoran Jevtović

Nauka o komuniciranju:

18.09. 10h

01.10. 10h

02.10. 10h

Sociologija masovnih komunikacija:

18.09. 12h

01.10. 12h

02.10. 12h

Kultura komuniciranja

18.09. 14h

01.10. 14h

02.10. 14h

Vežbe iz Radijskog novinarstva neće biti održane 12. aprila zbog službenog odsustva profesorke (učešće na naučnoj konferenciji)

Колоквијум из предмета Савремени српски језик одржаће се у среду, 10. априла 2019. године, у учионици 212, према следећем распореду: од 11 до 12 сати - прва група студената (парни бројеви индекса) и од 12 до 13 сати - друга група студената (непарни бројеви индекса). 

Predavanje iz Radijskog novinarstva neće biti održano 6. marta  zbog sprečenosti nastavnice kojaje trebalo da zameni povređenu nastavnicu na ovom predmetu

Vežbe iz Radijskog novinarstva će u petak, 1. marta, početi u 17.15h.

Доц. др Анка Михајлов Прокоповић, ове недеље неће одржати предавања и вежбе из предмета Радијско новинарство