Савез студената

Председник Савеза студената Филозофског факултета
Милан Виденовић

Заменик председника Савеза студената Филозофског факултета
Горан Младеновић

Генерални секретар Савеза студената Филозофског факултета
Владимир Филиповић

 

Адреса
Ћирила и Методија 2, 18105 Ниш
Канцеларија 15D (код деканата)
телефон: 018/541-312 локал 191

e-mail:

Facebook: https://www.facebook.com/ssff.nis