Огласна табла: Обавештења и активности

Наставно-научно веће донело је Одлуку о броју ЕСПБ потребних за упис у наредну годину студија за самофинансирајуће студенте

Наставно-научно веће донело је Одлуку о продужењу рока за одбрану завршних радова

Наставно-научно веће донело је Одлуку о начину реализације наставе на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у јесењем семестру академске 2021/2022. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије упутило је високошколским установама препоруку да студентима којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком, односно троструком трајању студијског програма, на лични захтев омогуће да у школској 2021/2022. години задрже статус студента без реуписа на студијски програм.