Огласна табла: Обавештења и активности

На основу одобрења продеканице за наставу, проф. др Марине Матејевић, од 04.09.2018. године, студентима уписаним на мастер академске студије у школској 2017/2018. години, продужава се рок за одбрану мастер рада до 30. новембра 2018. године.

На основу потписаног Протокола о сарадњи, Филозофски факултет Универзитета у  Нишу, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, расписујe Конкурс за волонтирање студената.

Право учешћа на конкурсу имају :

Студенти IV године, апсолвенти, студенти мастер и докторских академских студија образовног профила /смера :

 • Два психолога
 • Један педагог

Критеријуми који ће бити узети у обзир:

 • Просек оцена,
 • Мотивисаност за волонтирање.

Пријаве се врше слањем кратке биографије/мотивационог писма на мејл .

За све додатне информације обратите се Весни Милутиновић на телефон 018 514-312 лок.197/мејл .

КОНКУРС ТРАЈЕ ДО 4. 9 . 2018.

 1. Пријава испита (ИСЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за октобарски испитни рок за све нивое студија почиње у понедељак 27.8. и трајаће до уторка 4.9.2018. године.
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до петка 31.8.2018. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би имали прокњижену уплату на е-индексу до уторка 4.9.2018. године.
 3. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите.
 4. Од пријаве испита за септембарски испитни рок важи нови ценовник. Различите накнаде приликом пријаве испита које су се плаћале до сада (300, 1000, 1500 и 2000 динара) замењене су јединственом накнадом од 500 динара, за четврту и сваку следећу пријаву испита, за све нивое студија.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе износе 8.000,00 динара. Студент плаћа и републичку административну таксу у износу од 810,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 582018 (модел 97), као и износ од  810,00 динара на име Буџета Републике Србије на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме као у нацрту дипломе, назив факултета и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (МАС).

Обе уплатнице студенти треба да доставе служби за мастер и докторске студије у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Право на смештај у установе за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Све неопходне информације налазе се у прилогу.

 1. Пријава испита (ИСЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за септембарски испитни рок за све нивое студија почиње у понедељак 2.7. и трајаће до уторка 10.7.2018. године.
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до петка 6.7.2018. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би имали прокњижену уплату на е-индексу до уторка 10.7.2018. године.
 3. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите.
 4. Од пријаве испита за септембарски испитни рок важи нови ценовник. Различите накнаде приликом пријаве испита које су се плаћале до сада (300, 1000, 1500 и 2000 динара) замењене су јединственом накнадом од 500 динара, за четврту и сваку следећу пријаву испита, за све нивое студија.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Моле се студенти да у наредном периоду прате измене термина одржавања испита у јунском испитном року, јер ће ради неометаног спровођења припремне наставе и пријемног испита доћи до мањих корекција у распореду.

 1. Пријава испита (ИСЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ) за јунски испитни рок за све нивое студија почиње у понедељак 21.5. и трајаће до уторка 29.5.2018. године.
 2. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најкасније до петка 25.5.2018. године (најмање два радна дан пре истека рока за пријаву), како би имали прокњижену уплату на е-индексу до уторка 29.5.2018. године.
 3. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите.

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava

Обавештавају се студенти свих нивоа студија да се кликом на опцију "Ценовник" у главном менију Студентског информативног портала (или директно одавде) могу преузети нови ценовник услуга које пружа Филозофски факултет у Нишу (стране 1-6) и Одлука о висини и начину уплате школарине за академску 2018/2019. годину (стране 7-9).

За  ОВЕРУ ПРОЛЕЋНОГ семестра, студент подноси:

 • Индекс са свим потписима наставника
 • Један попуњени семестрални лист (преузима се из листе прилога на овој страни)
 • Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

 • Доказ о измиреној школарини за школску 2017/2018. годину, за студенте прве године.
 • Доказ о измирених 8 рата школарине за школску 2017/2018. годину, за студенте друге, треће и четврте године као и за студенте који су обновили годину.

Овера пролећног семестра школске 2017/2018. године обављаће се од 4. до 8. јуна 2018. године у времену од 10-14 сати према следећем распореду:

 • 4.6.2018. за студенте прве године
 • 5.6.2018. за студенте друге године
 • 6.6.2018. за студенте треће године
 • 7.6.2018. за студенте четврте године
 • 8.6.2018. за све остале који се нису јавили на време

НАПОМЕНА: Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.