Огласна табла: Социологија

основне академске студије

За студенте IV године и апсолвенте социологије биће одржано усмено полагање колоквијума из Социологије града у четвртак 18. јануара 2018. год. у 15.30 сати у учионици 306.

Тест из Социјалне стратификације за апсолвенте ће се одржати 13.12.2017. године у 14 сати /кабинет 421/.

Колоквијуми из предмета

Увод у социологију и Општа социологија

биће одржани у петак, 8. децембра 2017. године

од 15:30 сати, у амфитеатру 21

Колоквијум из предмета

Економска социологија

биће одржан у петак, 8. децембра 2017. године

од 15:30 сати, у амфитеатру 21

Поправни колоквијуми из предмета

Увод у социологију и Општа социологија

биће одржани у петак, 29. децембра 2017. године

од 15:30 сати, у амфитеатру 21

Поправни колоквијум из предмета

Економска социологија

биће одржан у петак, 29. децембра 2017. године

од 15:30 сати, у амфитеатру 21

ОБАВЕШТЕЊЕ

На седници Департмана за социологију одржаној 12.07.2017. године, донешена је одлука о условљавању појединих предмета приликом уписа нове школске године. У складу са законом о високом образовању, члан 87. и правилника о основним академским студијама Филозофског факултета у Нишу -чл. 29 од октобра 2017. год. опредељивање студената за одређени предмет приликом уписа године условљен је претходно положеним испитом из једног или више предмета тамо где је то спецификовано у силабусима предмета.

На седници Департмана за социологију од 20.09.2017. год. донета је прецизнија одлука и одлучено је да се у шк.2017/18. год. одлука односи само на прву годину док ће од наредне школске године 2018/19. год. одлука важити и за студенте свих година студија.

Година студија

Семестар

Предмет

Статус предмета

Услов

Друга година

III

Социологија сазнања

Обавезни

Услов: положен испит из предмета: Увод у социологију, Општа социологија

III

Увод у анализу података

Обавезни

Услов: курс из Посматрања и мерења у социологији

III

Социјална стратификација

Обавезни

Услов: - Увод у социологију и Општа социологија

III

Културологија

Обавезни

Услов: Положен испит из предмета Социокултурна антропологија

III

Социологија транзиције српског друштва

Изборни (блок 5)

Услов: - Увод у социологију и Општа социологија

IV

Социологија масовног комуницирања

Обавезни

Услов: положен испит из предмета: Увод у социологију, Општа социологија

 

       

Трећа година

V

Основни истраживачки нацрти

Обавезни

Услов: Положен испит из Увода у анализу података

V

Социологија филмске комуникације

Изборни

Услов: Положен испит из предмета Социологија културе

 

       

Четврта година

VII

Социологија науке

Обавезни

Услов: положен испит из предмета: Увод у социологију, Општа социологија, Социологија сазнања

VII

Методика наставе грађанског васпитања

Изборни (блок 10)

Услов: Методика наставе друштвено-хуманистичких наука 1

VIII

Медијско образовање

Обавезни

Услов: Положени испити из предмета: Увод у социологију, Општа социологија, Социологија масовног комуницирања

ОБАВЕШТЕЊЕ

На седници Департмана за социологију одржаној 12.07.2017. године, донешена је одлука о условљавању појединих предмета приликом уписа нове школске године. У складу са законом о високом образовању, члан 87. и правилника о основним академским студијама Филозофског факултета у Нишу -чл. 29 од октобра 2017. год. опредељивање студената за одређени предмет приликом уписа године условљен је претходно положеним испитом из једног или више предмета тамо где је то спецификовано у силабусима предмета.

Година студија

Семестар

Предмет

Статус предмета

Услов

Друга година

III

Социологија сазнања

Обавезни

Услов: положен испит из предмета: Увод у социологију, Општа социологија

III

Увод у анализу података

Обавезни

Услов: курс из Посматрања и мерења у социологији

III

Социјална стратификација

Обавезни

Услов: - Увод у социологију и Општа социологија

III

Културологија

Обавезни

Услов: Положен испит из предмета Социокултурна антропологија

III

Социологија транзиције српског друштва

Изборни (блок 5)

Услов: - Увод у социологију и Општа социологија

IV

Социологија масовног комуницирања

Обавезни

Услов: положен испит из предмета: Увод у социологију, Општа социологија

 

       

Трећа година

V

Основни истраживачки нацрти

Обавезни

Услов: Положен испит из Увода у анализу података

V

Социологија филмске комуникације

Изборни

Услов: Положен испит из предмета Социологија културе

 

       

Четврта година

VII

Социологија науке

Обавезни

Услов: положен испит из предмета: Увод у социологију, Општа социологија, Социологија сазнања

VII

Методика наставе грађанског васпитања

Изборни (блок 10)

Услов: Методика наставе друштвено-хуманистичких наука 1

VIII

Медијско образовање

Обавезни

Услов: Положени испити из предмета: Увод у социологију, Општа социологија, Социологија масовног комуницирања

Испити Проф. др Данијеле Гавриловић оджаће се 6.9.2017. у 11h

Етничке групе и нације 6. 9. у 11h

Социоологија права 6. 9. u 11h

Религије савременог света  6. 9. u 11h

Поправни колоквијуми из предмета

-Увод у социологију

-Општа социологија

-Економска социологија

-Социологија рада

биће одржани у четвртак 24.08.2017. год. у 14 сати у амф.301.

Обавештење о клаузури

понедељак, 26.6.2017.

Клаузура на Департману за социологију биће одржана 05.07.2017. год. у 10 сати.

Поправни колоквијум из предмета Социјална политика биће одржан 24.06.2017. год. у 12 сати амф.301.

Колоковијуми из Опште социологије и Социологије рада биће одржани у петак 05.05.2017. године у 8.15 сати у амф.301

Поправни колоквијуми из Опште социологије и Социологије рада биће одржани у петак 26.05.2017,године у 8.15 сати у амф.301.

Страна 1 од 3