Огласна табла: Обавештења и активности

За ОВЕРУ ЈЕСЕЊЕГ и УПИС ПРОЛЕЋНОГ семестра, студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА подносе:

 1. Индекс са свим потписима наставника
 2. Један попуњени семестрални лист (у листи прилога)
 3. Један образац ШВ- 20 (у листи прилога)
 4. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број 74212102.

 1. За самофинансирајуће студенте I године, измирено најмање 5 рата школарине.
 2. За самофинансирајуће студенте II, III и IV године као и за оне који су обновили годину измирено најмање 3 рате школарине.

Овера и упис семестра обављаће се од 23. до 27. јануара 2017. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

 • 23.01.2017. за студенте прве године
 • 24.01.2017. за студенте друге године
 • 25.01.2017. за студенте треће године
 • 26.01.2017. за студенте четврте године
 • 27.01.2017. за све остале који се нису јавили на време.

Студенти који се за оверу и упис семестра јаве после истека овог рока биће у обавези да плате казну у износу од 2.500,00 динара.

НАПОМЕНА:

Студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.

Пријава испита за јануарски испитни рок 2016/2017. за студенте прве године биће могућа ИСКЉУЧИВО електронским путем, коришћењем апликације "Студентски портал", http://www.filfak.ni.ac.rs/sp

На основу свих захтеви за отварање корисничких налога попуњених до данас биће отворени кориснички налози до суботе, 14. јануара. Корисничка имена и лозинке биће послати на достављене e-mail адресе и студенти ће имати времена да се упознају са апликацијом.

Електронска пријава испита биће обављена у периоду од понедељка, 16. јануара, до среде, 18. јануара 2017. године. У случају било каквих проблема са радом апликације или пријавом испита, Рачунарски центар биће на располагању за интервенције у истом периоду од 8 до 15 часова.

Додатне инструкције у вези са електронском пријавом испита доступне су на адреси http://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/eprijava-uputstvo

Завод за трансфузију крви Ниш, доставио је Служби за наставу и студентска питања књижице наведених студената-давалаца крви. Књижице се могу преузети сваког радног дана у времену предвиђеном за рад са студентима.

 1. Станојковић Г. Марија
 2. Миленковић Г. Марија
 3. Трајковић Н. Стефана
 4. Стаменковић М. Маја
 5. Ђорђевић Г. Ђурђина
 6. Ђорђевић З. Јана
 7. Радојевић М. Христина
 8. Дробњак Д. Жељко
 9. Андрејевић М. Никола
 10. Оровић Ђ. Анђелка
 11. Китановић Г. Катарина
 12. Величковић С. Ана
 13. Станковић С. Владимир
 14. Ћурчић С. Дејана
 15. Вучковић А. Јелица

Сви студенти којима је рок за плаћање заосталих рата за школарину 1. децембар 2016. године, неће моћи да пријаве испите, односно, овере семестар, док не измире своје финансијске обавезе према Факултету.

Студенти мастер академских студија који у току школске 2015/16. године нису испунили све обавезе предвиђене студијским програмом, поново уписују исту годину студија, како би задржали статус студента.

За поновни упис године студент подноси следећу документацију:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (купују се у скриптарници Факултета)
 • накнаду за поновни упис године на мастер академске студије према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 1.580,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара.
  Накнада за поновни упис године студенти плаћају у више месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Висина рате не сме бити мања од 2.000,00 динара.
  Крајњи рок за измирење накнаде за поновни упис је приликом предаје мастер рада.
  Уплата се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89 и позивом на број 742121028.
 • уплата за осигурање студената од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89 и позивом на број 742121028.

Поновни упис године обавиће се од 14.11.2016. до 18.11.2016. године.

Студенти мастер академских студија уписани 2013/2014. године, који нису завршили мастер студије до 31.10.2016. године, треба да поднесу захтев за упис на нови студијски програм.

Приликом подношења захтева за упис на нови студијски програм студент подноси:

 • индекс
 • два обрасца ШВ- 20 (купују се у скриптарници Факултета)
 • накнаду у износу од 10.000,00 динара за поновно стицање статуса студента, упис на нови студијски програм и признавање испита
 • уплата за осигурање студената од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 742121028

Свечана додела индекса одржаће се у среду, 09.11.2016. године по следећем распореду:

 • Мастер академске студије у 12,00 часова НА 21
 • Докторске академске студије у 13,00 часова НА 21

На основу члана 79. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), члана 158 и 163. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), декан Филозофског факулета Универзитета у Нишу, дана 17.10.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о организовању наставе у јесењем и пролећном семестру
школске 2016/2017. године

Јесењи семестар

1. Настава у јесењем семестру школске 2016/17. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак, 10. октобра 2016. године, а завршава се у суботу, 21. јануара 2017. године.

2. Ненаставни, а радни дани, у јесењем семестру су четвртак, 10. новембар 2016. године, када се обележава и прославља Дан Факултета и 12. новембар 2016. када се организује научни скуп Наука и савремени Универзитет 6.

3. Нерадни дани у току јесењег семестра, на основу Закона о државним и верским празницима, су:

 • 11. новембар 2016. (петак), Дан примирја у Првом светском рату.
 • од 31. децембра 2016. до 9. јануара 2017. (први радни дан је уторак, 10. јануар), Новогодишњи празници.
 • 7. јануар 2017. (субота) Божић.

4. У време новогодишњих и божићних празника неће се одржавати настава на Факултету, нити ће радити службе Факултета.

 

Пролећни семестар

1. Настава у пролећном семестру школске 2016/17. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак, 20. фебруара 2017. године, а завршава се у среду, 31. маја 2017. године.

2. Нерадни дани у току пролећног семестра, на основу Закона о државним и верским празницима, су:

 • 15. и 16. фебруар 2017. (среда, четвртак), Сретење – Дан државности Србије.
 • 14, 15, 16. и 17. април 2017. (петак, субота, недеља, понедељак) Велики петак, Ускрс - Ускршњи празници.
 • 1. и 2. мај 2017. (понедељак, уторак) Празник рада – Првомајски празници.

3. У време ускршњих и првомајских празника и Дана државности неће се одржавати настава на Факултету, нити ће радити службе Факултета.

 

Испитни рокови

Испитни рокови у школској 2016/2017. години су:

 • Јануарски: од 23. јануара до 14. фебруара 2017. године
 • Априлски: од 18. априла до 29. априла 2017. године
 • Јунски: од 5. јуна до 15. јула 2017. године
 • Септембарски: од 24. августа до 7. септембра 2017. године
 • Октобарски I: од 11. септембра до 21. септембра 2017. године
 • Октобарски II: од 25. септембра до 7. октобра 2017. године

За упис семестра студент подноси:

1. Индекс

2. Два обрасца ШВ- 20 (купују се у скриптарници преко пута Факултета)

3. доказ о уплати школарине за упис године, за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћује се до 25. у месецу за текући месец. Крајњи рок за измирење свих рата школарине је 25. јул 2017. године.

4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту али не више од 28.000,00 динара.

Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец почев од октобра 2016. године.

Крајњи рок за измирење свих рата накнаде за поновни упис је 25. јул 2017. године.

Сви самофинансирајући студенти којима је продужен рок за исплату школарине до 30. септембра 2016. године неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе.

Уплата школарине односно накнаде за поновни упис, врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212102.

6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”

· ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 11.10.2016. ДО 17.10.2016. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12- ДО 15 САТИ

· СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ- ЛИСТИ И ТО У ПЕРИОДУ ОД 18.10.2016. ДО 28.10.2016. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 15 САТИ

На основу члана 87. 88. 123. и 124. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гл. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), Статута Факултета, Правилника о основним академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2016/17. годину и дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 29.09.2016. број 612-00-02656/2016-06, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима уписа у школску 2016/2017. годину

1. Студенти који су уписани и студирају по наставном плану и програму до ступања на снагу Закона о високом образовању, а нису одслушали четврту годину, треба да поднесу захтев за прелазак на нови акредитовани студијски програм.
Студенти који су уписани и студирају по наставном плану и програму до ступања на снагу Закона о високом образовању, а одслушали су четврту годину, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму најкасније до краја школске 2015/2016. године, односно до 30. септембра 2016. године.

2. Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. године а нису дипломирали до 30. септембра 2016. године, поново уписују четврту годину у статусу самофинансирајућих студената, тако што плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара, као и надокнаду за пријаву испита за свако полагање испита према Одлуци о ценама услуга које пружа Факултет.
Студенти уписани у прву годину основних академских студија школске 2012/2013. године који нису дипломирали до 30. септембра 2016. године, поново се уписују у завршну годину, у истом статусу у којем су били у претходној години у складу са чланом 124. Закона о високом образовању.

3. Студент који је у школској 2015/2016 години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у текућој школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним Правилником Филозофског факултета у Нишу о рангирању студената за упис на основне академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

Студент који не оствари право из става 1. у школској 2016/2017. години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.

У статусу самофинасирајућих студената могу се уписати студенти са освојених најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2015/2016. години.

4. Студенти који у школској 2015/2016. години нису остварили најмање 37 ЕСПБ бодова поново уписују исту годину и плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.

5. Настава за студенте свих година основних студија почиње 10. октобра 2016. године. С обзиром на то да у наредном периоду треба да се обави рангирање и упис студената у школску 2016/2017. годину позивамо студенте да од 10. октобра крену са похађањем наставе како да би имали право да добију потписе за уредно извршавање предиспитних обавеза.

6. Упис на основне акдемске студије врши се по акредитованим студијским програмима и обавиће се у периоду од 11. до 28. октобра 2016. године.