Огласна табла: Обавештења и активности

Израда дипломе за студенте основних и мастер академских студија

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе износе 8.000,00 динара. Студент плаћа и републичку административну таксу у износу од 870,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 492021 (модел 97).

Износ од 870,00 динара уплатити на жиро рачун Буџета Републике Србије на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Обе уплатнице достављају се Служби за наставу и студентска питања и то:

  • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
  • за завршене МАС (канцеларија број 104 на првом спрату)

 Обе уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Министарство за европске интеграције расписало наградни конкурс за избор три најбоља студентска рада о ЕУ и европској интеграцији Србије.

Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.

Све информације у вези с конкурсом можете пронаћи на линку: http://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2061/189/335/detaljnije/otvoren-konkurs-za-izbor-najboljih-studentskih-radova-o-eu

У циљу побољшања услова студирања и наставе на Факултету, неопходно је мишљење студената. Молимо вас да, пре него приступите електронској пријави испита, попуните упитнике о квалитету наставе за предмете које сте слушали у јесењем семестру.  Неколико минута које ћете утрошити за попуњавање упитника могу указати на недостатке и проблеме са којима се сусрећете и значајно утицати на њихово уклањање.

Поступак вредновања је потпуно анониман, односно након завршетка анкетирања, Студентски сервис даје збирне извештаје о оценама и коментарима, без навођења било каквих података о студентима.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу

Обавештавају се студенти са територије Републике Црне Горе да ради договора и заказивања бесплатног тестирања на COVID-19, због уласка у Републику Србију, могу да се јаве др Маји Милановић на мејл или др сци Сањи Меденици на мејл

Тестирање на COVID-19 моћи ће да обаве само студенти који буду имали обавезе на високошколским установама током маја месеца (практична блок настава или испитни рок). На тестирање студенти ће долазити са ИМЕЈЛ ПОРУКОМ КОЈУ ТРЕБА ДА ДОБИЈУ ОД ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, у којој се наводе њихове обавезе у мају. Са негативним резултатом теста студенти ће имати рок од 72 сата да уђу у Републику Србију без обавезе боравка у карантину.

О овој процедури високошколске установе треба да информишу своје студенте, који треба да буду обухваћени овим тестирањем. С тим у вези, високошколске установе наведеним студентима треба да пошаљу имејл у ком их обавештавају о обавезама којима треба да приступе током маја месеца, као и о томе да ће њихово име бити на списку Владине комисије за давање дозвола за улазак у Србију.

Спискове наведених студената (на којима се налазе: име и презиме, матични број, број индекса) је затим потребно да високошколске установе пошаљу свом Универзитету, а све информације након обједињавања Универзитет ће даље доставити Владиној Комисији за давање дозвола за улазак у Србију, на адресе: и

Драги студенти,

У време ове актуелне пандемије сви смо се нашли пред бројним, за све нас неочекиваним изазовима. Када је реч о активностима на Факултету, измењени услови у којима се одвијају наше свакодневне животне и радне активности наметнули су потребу за брзом реорганизацијом и успостављањем новог начина рада. Најважнији задатак био је да се настава организује на даљину, што је од свих нас (како наставника и сарадника, тако и студената) захтевало брзо учење и овладавање новим алатима за реализацију процеса наставе и учења.

Како бисмо стекли јаснији увид у то колико смо се добро снашли у овим новим образовним ситуацијама, који се начини организације и реализације наставе на даљину показују као ефективни, као и које су могућности за њено унапређивање, неопходно нам је ваше искрено мишљење. Анкета која је доступна на вашим налозима на Е-Индексу је анонимна, те вас молимо да будете слободни у исказивању својих мишљења и искустава. Резултати анкете ће бити коришћени за анализу и побољшање квалитета наставе на Филозофском факултету у Нишу у периоду ванредног стања, а приликом саопштавања и објављивања биће представљени искључиво збирни резултати ове анкете.

За попуњавање ове анкете биће вам потребно десетак минута.

Молимо вас да анкету попуните до 30. априла 2020. године.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу

У партнерству са Филозофским факултетом и Универзитетом у Нишу, Француски институт у Србији организује велики Сајам франкофоних каријера 18. марта 2020. године од 11 до 17сати у Официрском дому, Ниш.

http://www.institutfrancais.rs/sajam-frankofonih-karijera/

Намењен средњошколцима и студентима свих смерова, овај сајам има за циљ да пружи каријерне могућности везане за франкофонију и франкофоне земље младим талентованим људима Србије, и да открије:

  • Предности учења француског језика;
  • Све економске прилике које пружају фирме из Србије повезане са франкофоним светом;
  • Могућности студирања на универзитетима у франкофоним земљама.

Програм догађаја обухвата:

  • Радионице за развој каријере, за професионалну мотивацију, као и за састављање ЦВ-а и мотивационог писма. За учешће, обавезна пријава.
  • Конференције које указују на предности и изазове у франкофоном окружењу као и њиховом везом са професионалним успехом.
  • Инфо штандове на којима ће франкофоне амбасаде, компаније и организације представити своје активности и мисије;
  • Франкофони кутак где ће вам, кроз игру, студенти Филозофског факултета у Нишу приближити француски језик и упознати вас са земљама Франкофоније.

Улаз је бесплатан.

Радионице, конференције и инфо штандови ће се одвијати на српском језику.

На Универзитету у Нишу, у периоду 16.до 20. марта 2020. године, биће одржана Тренинг школа у оквиру COST акције 15221- We ReLaTe: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development (https://www.cost.eu/actions/CA15221/#tabs|Name:overview или http://www.werelate.eu).

Основна тема школе је анализа различитих академских стилова писања и представљања резултата зависно од научне области (коначан план и садржај предавања школе биће достављен касније).

Пријаве за Тренинг школу, уз CV и  списак објављених радова, могу послати сви студенти докторских студија Универзитета у Нишу (обавезно је добро познавање енглеског језика), до 10. марта 2020. године.

Избор два кандидата који ће добити право учешћа у Тренинг школи биће извршен на основу просечне оцене на докторским студијама и броја објављених радова.

За све информације о школи и слање CV обратити се др Бојани Даниловић на адресу:

Тренинг школа је организована у сарадњи са Центром за унапређење квалитета Универзитета у Нишу.