Услови уписа у наредну годину МАС 2022/2023.

Обавештења и активности  ::  понедељак, 26.9.2022.

Овај чланак садржи прилоге.

На основу члана 102. 103. и 148. Закона о високом образовању (Сл. гл. Републике Србије 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 67/21), Препоруке Министарства просвете, науке и ехнолошког развоја број 612-00-01346/2/2020-06 од 20.09.2022. године, Статута Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, Одлуке о висини и начину уплате школарине за школску 2022/2023. годину, Филозофски факултет Универзитета у Нишу даје Обавештење о условима уписа у наредну годину мастер академских студија у школској 2022/2023. години.

Текст обавештења у PDF формату можете преузети из листе прилога на дну чланка.