Обавештење о упису студената МАС у школској 2022/2023.

Обавештења и активности  ::  понедељак, 3.10.2022.

За упис/обнову године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-mas и потребно је одштампати их обострано)
 3. Попуњени анкетни лист са списком изборних предмета (образац се преузима са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-mas)
 4. Доказ о уплаћеној накнади за поновни упис године на мастер академским студијама према броју бодова за предмете које студент уписује, у вредности бода од 1.316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара (накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец; крајњи рок за измирење последње рате је приликом предаје мастер рада.
  Уплата накнаде за поновни упис, врши се на  жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2). Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
  Сви самофинансирајући студенти неће моћи да регулишу статус студента док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
  Студенти први пут уписани школске 2021/2022. године у статусу буџетског студента задржавају буџетски статус и током школске 2022/2023. године.
 5. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.
  Осигурање је ОБАВЕЗНО за све студенте и прилком уписа треба ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
 6. Све потврде о статусу у школској 2022/2023. години издаваће се искључиво на следећи начин:
  Образац за изадавање потврда о статусу студента преузима се са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-mas. Потребно је да студент читко попуни образац и заокружи сврху издавања потврда које су му потребне и образац приложи са осталом документацијом за упис.
  Потврде ће се преузимати након једног дана од предаје и налазиће се у означеним кутијама поред Канцеларије, број 104.

Упис студената ће се одвијати према распореду предаје документације за упис по студијским програмима мастер академских студија.

 


 

Распоред уписа

Филологија, Француски језик и књижевност, Образовање наставника предметне наставе
Предаја докумената за упис 10.10. у времену од 12 до 14 сати

Психологија
Предаја докумената за упис 11.10. у времену од 12 до 14 сати

Педагогија, Руски језик и књижевност, Комуникологија
Предаја докумената за упис 12.10. у времену од 12 до 14 сати

Историја, Социјални рад, Филозофија, Социологија, Социолог у социјалној заштити
Предаја докумената за упис 13.10. у времену од 12 до 14 сати

Англистика
Предаја докумената за упис 14.10. у времену од 12 до 14 сати

упис студената по завршетку испитног рока Октобар 3
Предаја докумената за упис 17. и 18.10. у времену од 12 до 14 сати

 


 

 • Студенти који су у току школске 2021/2022. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности могу поднети молбу за доделу бодова у периоду од 24. до 27. октобра 2022. године у времену од 12 до 14 сати.

 

Уз молбу која се преузима са сајта факултета, студенти предају  одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.