Осигурање студената за школску 2022/2023. годину

Обавештења и активности  ::  понедељак, 26.9.2022.

Овај чланак садржи прилоге.

У новој школској 2022/23. години студенти на основним, мастер и докторским студијама Факултета осигурани су од последица несрећног случаја преко осигуравајућег друштва "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" АДО Београд.

Експозитура осигуравајућег друштва у Нишу је у улици 7. јула бр. 6а.

Контакт особа у осигуравајућем друштву је Марија Јанковић, 018/350-2893, мејл: .

У прилогу су обрасци "Пријава несрећног случаја за студенте" са бројем полисе и докуменат "Осигурани ризици и суме осигурања за школску 2022/23. годину."