Рок за опредељивање за изборне предмете

Обавештења и активности  ::  уторак, 21.2.2023.

Уважени студенти, имате још један дан да се определите за изборне предмете. Након приступа свом налогу потребно је да проверите у опцији Испити / Уписани предмети за које сте се изборне предмете определили и да ли сте поступак избора успешно обавили.

Обавезно је чекирање страног језика и у парном семестру.

Обавезно је опредељивање за изборне предмете које нисте положили из претходне школске године, а намеравате да их полажете у овој години.

Уколико имате у изборном блоку и само један предмет потребно је чекирати га, чиме потврђујете да желите да слушате наставу на том изборном предмету и полажете га у предстојећем семестру.

Спискове студената који су се определили за изборне предмете добијају наставници и по њима воде евиденцију о присуству.

Уколико се не определите за изборне предмете нећете имати могућност да те испите пријавите за полагање.

Накнадно опредељивање за изборне предмете подразумева писање молбе и упућивање Служби за наставу и студентска питања и предметном наставнику, који треба да одобри да ли је у прилици да прихвати молбу, с обзиром на број опредељених студената на том предмету.

https://docs.google.com/document/d/19A4mPf0XqK1hrBcXSe9xeR6mh60F2jTklkv2pgIAVZE/edit

Уколико имате недоумице у вези са опредељивањем за изборне предмете пошаљите поруку на мејл наводите име и презиме, студијски програм и број индекса.