Пријава изборних предмета путем електронске поште за студенте МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2022/2023.

Обавештења и активности  ::  понедељак, 6.3.2023.

Студенти мастер академских студија су у обавези да се определе за изборне предмете у пролећном семестру, најкасније до 10. марта 2023. године.

Студенти мастер академских студија социјалног рада, треба да пошаљу попуњени анкетни лист на имејл адресу , а студенти мастер академских студија србистике, педагогије, образовања наставника предметне наставе на имејл адресу .

Анкетни лист за изборне предмете се може преузети са линка https://drive.google.com/drive/folders/1vBLmcttBkB7e6nTa1sL5tHbT4z4kWLmZ