Огласна табла: Обавештења и активности

Поштовани студенти,

Обавештавамо вас да је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу покренут конкурс за пети број студентског часописа „Недогледи“.

Можете нам слати:

  • ауторске књижевноуметничке радове (песме, песничке циклусе, приче, приповетке, новеле, делове романа, драмске и књижевно-научне текстове...);
  • академске радове (семинарске и научно-истраживачке радове, приказе, библиографије...);
  • преводилачке радове (књижевна дела преведена са страног језика на српски, или са српског на страни језик);
  • графичке радове, слике, илустрације, фотографије и цртеже који ће пратити текстове објављене у петом броју „Недогледа“.

Приликом писања радова потребно је придржавати се упутстава наведених у приложеном Упутству за ауторе радова.

Уколико имате неких питања, можете нам се обратити и на званичној страници часописа на Фејсбуку или Инстаграму.

Радове слати на електронску адресу часописа:

Рок за слање радова је 10. октобар 2020. године.

Уредништво часописа Недогледи

Израда дипломе за студенте основних и мастер академских студија

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе износе 8.000,00 динара. Студент плаћа и републичку административну таксу у износу од 850,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 492021 (модел 97).

Износ од  850,00 динара уплатити на жира рачун Буџета Републике Србије на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Обе уплатнице достављају се Служби за наставу и студентска питања и то:

  • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
  • за завршене МАС (канцеларија број 104 на првом спрату)

 Обе уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.

Министарство за европске интеграције расписало наградни конкурс за избор три најбоља студентска рада о ЕУ и европској интеграцији Србије.

Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.

Све информације у вези с конкурсом можете пронаћи на линку: http://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2061/189/335/detaljnije/otvoren-konkurs-za-izbor-najboljih-studentskih-radova-o-eu

У циљу побољшања услова студирања и наставе на Факултету, неопходно је мишљење студената. Молимо вас да, пре него приступите електронској пријави испита, попуните упитнике о квалитету наставе за предмете које сте слушали у јесењем семестру.  Неколико минута које ћете утрошити за попуњавање упитника могу указати на недостатке и проблеме са којима се сусрећете и значајно утицати на њихово уклањање.

Поступак вредновања је потпуно анониман, односно након завршетка анкетирања, Студентски сервис даје збирне извештаје о оценама и коментарима, без навођења било каквих података о студентима.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу

Обавештавају се студенти са територије Републике Црне Горе да ради договора и заказивања бесплатног тестирања на COVID-19, због уласка у Републику Србију, могу да се јаве др Маји Милановић на мејл или др сци Сањи Меденици на мејл

Тестирање на COVID-19 моћи ће да обаве само студенти који буду имали обавезе на високошколским установама током маја месеца (практична блок настава или испитни рок). На тестирање студенти ће долазити са ИМЕЈЛ ПОРУКОМ КОЈУ ТРЕБА ДА ДОБИЈУ ОД ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, у којој се наводе њихове обавезе у мају. Са негативним резултатом теста студенти ће имати рок од 72 сата да уђу у Републику Србију без обавезе боравка у карантину.

О овој процедури високошколске установе треба да информишу своје студенте, који треба да буду обухваћени овим тестирањем. С тим у вези, високошколске установе наведеним студентима треба да пошаљу имејл у ком их обавештавају о обавезама којима треба да приступе током маја месеца, као и о томе да ће њихово име бити на списку Владине комисије за давање дозвола за улазак у Србију.

Спискове наведених студената (на којима се налазе: име и презиме, матични број, број индекса) је затим потребно да високошколске установе пошаљу свом Универзитету, а све информације након обједињавања Универзитет ће даље доставити Владиној Комисији за давање дозвола за улазак у Србију, на адресе: и

Драги студенти,

У време ове актуелне пандемије сви смо се нашли пред бројним, за све нас неочекиваним изазовима. Када је реч о активностима на Факултету, измењени услови у којима се одвијају наше свакодневне животне и радне активности наметнули су потребу за брзом реорганизацијом и успостављањем новог начина рада. Најважнији задатак био је да се настава организује на даљину, што је од свих нас (како наставника и сарадника, тако и студената) захтевало брзо учење и овладавање новим алатима за реализацију процеса наставе и учења.

Како бисмо стекли јаснији увид у то колико смо се добро снашли у овим новим образовним ситуацијама, који се начини организације и реализације наставе на даљину показују као ефективни, као и које су могућности за њено унапређивање, неопходно нам је ваше искрено мишљење. Анкета која је доступна на вашим налозима на Е-Индексу је анонимна, те вас молимо да будете слободни у исказивању својих мишљења и искустава. Резултати анкете ће бити коришћени за анализу и побољшање квалитета наставе на Филозофском факултету у Нишу у периоду ванредног стања, а приликом саопштавања и објављивања биће представљени искључиво збирни резултати ове анкете.

За попуњавање ове анкете биће вам потребно десетак минута.

Молимо вас да анкету попуните до 30. априла 2020. године.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу