Огласна табла: Обавештења и активности

Факултет политичких наука, Универзитета у Београду организује онлајн радионицу за студенте комуникологије и новинарства у оквиру Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност", који у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији спроводе UNESCO, UNICEF и UNDP. Рок за пријаве је 8. октобар. Детаљне информације можете пронаћи у прилогу конкурса.

Поштовани студенти,

Обавештавамо вас да је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу покренут конкурс за пети број студентског часописа „Недогледи“.

Можете нам слати:

  • ауторске књижевноуметничке радове (песме, песничке циклусе, приче, приповетке, новеле, делове романа, драмске и књижевно-научне текстове...);
  • академске радове (семинарске и научно-истраживачке радове, приказе, библиографије...);
  • преводилачке радове (књижевна дела преведена са страног језика на српски, или са српског на страни језик);
  • графичке радове, слике, илустрације, фотографије и цртеже који ће пратити текстове објављене у петом броју „Недогледа“.

Приликом писања радова потребно је придржавати се упутстава наведених у приложеном Упутству за ауторе радова.

Уколико имате неких питања, можете нам се обратити и на званичној страници часописа на Фејсбуку или Инстаграму.

Радове слати на електронску адресу часописа:

Рок за слање радова је 10. октобар 2020. године.

Уредништво часописа Недогледи

Израда дипломе за студенте основних и мастер академских студија

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе износе 8.000,00 динара. Студент плаћа и републичку административну таксу у износу од 870,00 динара.

Уплата за издавање дипломе у износу од 8.000,00 врши се у корист жиро рачуна Универзитета број 840-1707666-88 са позивом на број 492021 (модел 97).

Износ од 870,00 динара уплатити на жиро рачун Буџета Републике Србије на жиро рачун 840-742321843-78 са позивом на број 41601 (модел 97).

Студенти у рубрици уплатилац на уплатници обавезно треба да унесу своје име, име једног родитеља и презиме, назив студијског програма и скраћени назив степена студија за који су стекли диплому (ОАС или МАС).

Обе уплатнице достављају се Служби за наставу и студентска питања и то:

  • за завршене ОАС (канцеларија број 2 у приземљу)
  • за завршене МАС (канцеларија број 104 на првом спрату)

 Обе уплатнице треба да буду достављене у што краћем року, како би дипломе биле одштампане.