Осигурање студената за школску 2023/2024. годину

Обавештења и активности  ::  понедељак, 18.9.2023.

Овај чланак садржи прилоге.

У новој школској 2023/24. години студенти на основним, мастер и докторским академским студијама Факултета осигурани су од последица несрећног случаја преко осигуравајућег друштва "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" АДО Београд.

Експозитура осигуравајућег друштва у Нишу је у улици 7. јула бр. 6а.

Контакт особа у осигуравајућем друштву је Марија Јанковић, 018/41-50-124, емаил: .

У прилогу су обрасци „Пријава несрећног случаја за студенте” са бројем полисе и докуменат „Осигурани ризици и суме осигурања за школску 2023/24. годину” као и Предуговорне информације - осигурање студената и Информације о обради података о личности.