Огласна табла: Обавештења и активности

Потребно је да сви студенти приступе свом Е-индекс налогу и провере листу Уписаних предмета која се налази у опцији Испити,  уколико желе да промене листу могу приступити опцији Избор предмета и направити Измену.

Рок за опредељивање студената за изборне предмете се продужава до суботе 27. 2. 2021. године.

Потребно је да приступите свом налогу у апликацији Е-Индекс и из менија одаберете опцију Избор предмета. Штиклирајте предмете за које сте се определили. Уколико желите да направите измену у већ одабраним предметима потребно је да одабере опцију Измени и да унесете жељене измене. Након тога треба да проверите у менију опцију Испити / Уписани предмети и констатујете да су на списку сви предмети које сте одабрали.

Након завршетка рока прави се пресек и спискови студената који су се определи за изборне предмете предају се наставницима. Студенти који се не буду определили нећи бити у могућности да пријављују испите за полагање. Уколико неко од студената има недоумице поводом опредељивања за изборне предмете треба да се обрати мејлом са описом проблема на адресу . Навести број индекса, име, презиме и студијски програм.

Катедра за романистику Филолошко-уметничког факултета организује наградни конкурс ПоеФоФил 2021. за најбољи превод песме, за најбољу фотографију на задату тему, као и за најбољи краткометражни филм снимљен смартфоном. Конкурс се организује искључиво за студенте свих нивоа студија француског језика и књижевности на територији Републике Србије. 

Материјали се могу послати најкасније до 10. марта 2021. године у поноћ.

Правила такмичења конкурса ПоеФоФил 2021. – за све 3 категорије преузети ОВДЕ.

Пријава на конкурс ПоеФоФил 2021. – за све 3 категорије преузети ОВДЕ.

Само такмичење из превода конкурса ПоеФоФил 2021. – песму преузети ОВДЕ.

Драги студенти,

Актуелна пандемија наметнула је потребу да наставу организујемо на даљину, што је од свих нас (како наставника и сарадника, тако и студената) захтевало овладавање новим алатима за реализацију процеса наставе и учења и прилагођавање самог процеса наставе и учења једном сасвим новом окружењу, битно различитом у односу на окружење у коме се типично одвија настава и учење.

Како бисмо стекли јаснији увид у то колико смо се добро снашли у овим новим образовним ситуацијама, који се начини организације и реализације наставе на даљину показују као ефективни, као и које су могућности за њено унапређивање, неопходно нам је ваше искрено мишљење. Анкета је анонимна, те вас молимо да будете слободни у исказивању својих мишљења и искустава. Резултати анкете ће бити коришћени за анализу и побољшање квалитета наставе на Филозофском факултету у Нишу у овим ванредним околностима, а приликом саопштавања и објављивања биће представљени искључиво збирни резултати ове анкете.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOJ1G3LLHHvbWkSu95nF0mtLlrUmIs1eQI5ATaRpZzWq2IDQ/viewform

Питања у овом упитнику односе се на квалитет наставе у јесењем семестру школске 2020/2021. године.

За попуњавање ове анкете биће вам потребно десетак минута.

Молимо вас да анкету попуните до 15. фебруара 2021. године.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу

 1. ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за јануарски испитни рок за студенте мастер академских студија и докторских академских студија почиње у понедељак 1. фебруара и трајаће до среде 10. фебруара године;
 2. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да новац уплате најмање два радна дан пре истека рока за пријаву;
 3. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најмање два радна дан пре истека рока за пријаву;
 4. Након 10. фебруара 2021. пријава испита ће бити могућа само на шалтеру уз накнаду од 1.500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
 5. Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве);
 6. Студенти прве године су добили инструкције за активирање е-индекса приликом доделе индекса на почетку школске године;
 7. Уколико имате било који проблем са уплатама или избором предмета јавите се на (наведите име, презиме, број индекса, студијски програм и опишите проблем);
 8. Студентима са симптомима било какве респираторне инфекције препоручује се поступање по ранијем упутству са линка који је истакнут на сајту Факултета
 9. На располагању је и апликација Е-Индекс (само за Android) коју можете преузети са Play Store-a;
 1. ПРИЈАВА ИСПИТА (http://indeks.filfak.ni.ac.rs/authentication/login) за јануарски испитни рок за студенте основних академских студија почиње у понедељак 4. и трајаће до среде 13. јануара 2021. године;
 2. Самофинансирајући студенти су у обавези да испоштују динамику уплата рата за школарину како би били у прилици да пријаве испите. Неопходно је да новац уплате најмање два радна дан пре истека рока за пријаву;
 3. Студенти који плаћају пријаву испита у обавези су да новац уплате најмање два радна дан пре истека рока за пријаву;
 4. Након 13. јануара 2020. пријава испита ће бити могућа само на шалтеру уз накнаду од 1500,00 динара по испиту (пријављивање испита после утврђеног рока);
 5. Студенти су у обавези да спроведу пријаву испита до краја (одабир предмета, потврда изабраних предмета и окончање поступка пријаве);
 6. Студенти прве године су добили инструкције за активирање е-индекса приликом доделе индекса на почетку школске године;
 7. Уколико имете било који проблем са уплатама или избором предмета јавите се на   (наведите име, презиме, број индекса, студијски програм и опишите проблем);
 8. На располагању је и апликација Е-Индекс (само за Android) коју можете преузети са Play Store-a;

Опширније о начину пријаве испита https://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/prijava  

У прилогу се налази образац за похађање факултативних предмета.

Пријава се подноси мејлом на адресу референта у Служби за наставу и студентска питања, задуженог за студијски програм на који је студент уписан.

НАКНАДНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Документација за упис студената мастер академских студија:

 • Индекс
 • Два обрасца ШВ-20 (одштампани обострано). Обрасци се преузимају са сајта Факултета, https://drive.google.com/drive/folders/1GI8jfsLVXusAK_0Cu5RXqKqT4oNbH3Ig
 • Доказ о уплаћеној накнади за поновни упис године на мастер академским студијама према броју бодова за предмете које уписује, у вредности бода од 316,00 динара, али највише до износа од 35.000,00 динара (накнаду за поновни упис године студенти плаћају у десет месечних рата, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец; крајњи рок за измирење последње рате је приликом предаје мастер рада;
 • Уплата накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89, а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).

Сви самофинансирајући студенти неће моћи да регулишу статус студента док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

 • Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

 

Документација за упис студената докторских академских студија:

 • Индекс
 1. Два обрасца ШВ-20 (одштампани обострано). Обрасци се преузимају са сајта Факултета https://drive.google.com/drive/folders/1GI8jfsLVXusAK_0Cu5RXqKqT4oNbH3Ig
 2. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који уписују наредну годину студија у износу од 130.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ, или у износу од 13.000,00 динара за прву рату уколико студент плаћа школарину у десет месечних рата.
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте који поново уписују исту годину студија у висини од 2.170,00 динара по ЕСПБ боду за предмете које уписују, али не више од 40.000,00 динара.
 • Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се на жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89, а у пољу пoзив на број уписује се број корисничког имена са е-индекса (корисничко име -2).

Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.

 1. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666–89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената”.

Студенти који поднесу документацију за упис након 7. децембра, биће у обавези да уплате накнаду за упис године са казном. Накнада у износу од 1.500 динара врши се на  жиро рачун Факултета, број 840–1818666–89 позивом на број 742121028 (за студенте мастер академских студија), односно 742121041 (за студенте докторских академских студија).