КОНКУРС ЗА НОВУ ГЕНЕРАЦИЈУ СТУДЕНАТА-МЕНТОРА: ПРИЈАВИ СЕ И УНАПРЕДИ СВОЈЕ ВЕШТИНЕ ПОМАЖУЋИ ДРУГИМА

Обавештења и активности  ::  четвртак, 23.5.2024.

Овај чланак садржи прилоге.

Студираш на Филозофском факултету у Нишу и желиш да своје знање и вештине поделиш са другима? За себе можеш рећи да си комуникативна, вредна, стрпљива и амбициозна особа? Онда си права особа за програм „Студент-ментор”!

Наши студенти су наши партнери, и зато постани део тима ментора како би унапредио/ла своје вештине кроз студије и рад са студентима али и помогао/ла млађим колегиницама и колегама! Пријави се на конкурс и постани део треће генерације студената-ментора!

Конкурс је отворен до 2. јуна 2024. године.

За пријаву је потребно да одговорите на питања и попуните Word документ у коме треба навести контактне податке, студијски програм, разлоге за пријаву, најважнија достигнућа као и особине и вештине погодне за овај програм. Уз пријаву, могуће је приложити и додатну документацију уколико сматрате да је потребно.

Након извршене селекције, Канцеларија за развој каријере и подршку студентима ће обавестити студенте који су прошли у други круг селекције и позвати их на интервју који ће бити обављен са члановима Канцеларије у просторијама факултета. Изабрани кандидати ће након интервјуа добити имејл са информацијама о реализацији обуке која ће се одржати на јесен, као и осталим детаљима о самом програму.

Пријаве се шаљу путем имејла . Наведену имејл адресу можете користити и за постављање питања која су везана за овај програм.

О програму „Студент-ментор”

 1. Ко је студент-ментор?

Студенти-ментори се бирају из редова студената Филозофског факултета у Нишу који се пријаве на конкурс и искажу жељу да се овом активношћу баве. Неопходно је да су постигли задовољавајући успех на студијама, нису више пута обнављали године током студирања, као и да се истичу у наставним и ваннаставним активностима. Студенти-ментори могу бити студенти друге, треће и четврте године (укључујући апсолвенте) основних академских студија и студенти мастер академских студија.

 1. Почетак/Трајање програма, селекција и обука кандидата

Мандат студента-ментора почиње од 15. јуна 2024. године, и траје једну академску годину, односно два семестра. Након истека мандата, студент-ментор се може поново јавити на конкурс.

Координатор програма је Канцеларија за развој каријере и подршку студентима, која даје и саветодавну и логистичку подршку студентима-менторима.

Избор студената-ментора врши комисија коју именује декан Филозофског факултета у Нишу. Процес селекције кандидата обавиће се у два круга (слањем пријаве и спровођењем интервјуа са кандидатима).

Одабрани студенти пролазе обавезну обуку која почиње на јесен, а која ће бити организована на факултету. Обука ће се састојати од радионица које ће бити информативне и ближе објаснити студентима њихове задатке и позицију.

Студентима-менторима ће током трајања програма бити доступна помоћ Канцеларије за развој каријере и подршку студентима (за све недоумице око активности, информације о студијама и факултету).

 1. Који су задаци студента ментора?

Студенти ментори обављају следеће информативне и саветодавне активности у циљу пружања помоћи студентима:

 • пружање информација о настави, правилима понашања на факултету и правима и обавезама у току студирања;
 • пружање подршке за коришћење имејл налога и сервиса за студенте;
 • подршка у доношењу одлука у вези са студирањем и учењем (упућивање на наставнике и сараднике ради добијања потребне помоћи у учењу, пружање информација од значаја за избор изборних предмета);
 • пружање информација о могућностима побољшања студенског стандарда (кредити, стипендије, мобилност, смештај у дом, други инструменти студентског стандарда, корисне информације о граду, о свим наставним и ваннаставним активностима);
 • упућивање на Канцеларију, психолошко саветовалиште, разговор са студентима, Студентском службом;
 • упознавање са постојећом асистивном технологијом која постоји на факултету и Универзитету у Нишу, као и помоћ око коришћења;
 •  попуњавање формулара о активностима са студентима у току мандата;
 • волонтирање у оквиру факултетских активности у току академске године (Дан отворених врата, Сајам запошљавања и професионалне оријентације, промоције студијских програма ка средњим школама, упис на факултет, пријем бруцоша и додатне активности у договору са Канцеларијом).

4. Завршетак и исход програма

Рад студената-ментора се вреднује као ваннаставна активност и може се унети у додатак дипломи уколико студент-ментор поднесе одговарајућу молбу у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студената.

Након истека мандата, студенти-ментори који су били активни у току мандата добијају сертификат о обављеном волонтирању, стечено искуство у обављању бројних задатака, унапређене комуникационе и организационе вештине као и могућност обављања стручне праксе у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима.

Такође, студенти који су се највише истакли добијају писмо препоруке Факултета, као и додатне награде од Канцеларије за развој каријере и подршку студентима.

5. Ко има право на помоћ студента-ментора?

Сваки студент коме је потребна помоћ и подршка током студирања на Филозофском факултету у Нишу.