ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

Обавештења и активности  ::  уторак, 6.9.2022.

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу, на седници одржаној 5. 9. 2022. године, донело је Одлуку о продужењу рока за завршетак студија.

Студенти основних академских студија могу да одбране завршни рад без обнове године најкасније до 31. октобра 2022. године.

Студенти мастер академских студија могу да одбране мастер рад без обнове године најкасније до 30. новембра 2022. године.