Употреба ћириличног писама у писању пријаве, односно урађених завршних и мастер радова

Обавештења и активности  ::  четвртак, 25.8.2022.

У складу са Законом о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличног писма, Правилника о основним академским студијама Факултета, Правилника о мастер академским студијама Факултета, завршни радови студената основних академских студија, као и мастер радови студената мастер академских студија, који су писани на српском језику, морају бити писани ћириличним писмом. У вези с тим, студенти који подносе пријаве тема завршних и мастер радова и саме радове писане на српском језику, почев од 1. октобра 2022. године, треба да предају пријаве, односно урађене завршне и мастер радове писане ћириличним писмом.