Огласна табла: Стипендије и кредити

Филозофски факултет у Сплиту од 11. до 13. октобра организоваће 5. Регионални студентски симпозијум друштвених и хуманистичких наука. Оригинални позив Организационог одбора налази се у наставку текста, а за више информација можете погледати прилог.


Obraćam Vam se u ime organizacijskog odbora 5. Regionalnog studentskog simpozija društvenih i humanističkih znanosti koji će se održati od 11. do 13. listopada 2018. u Splitu pod nazivom ‘’Znanstveni izazovi: normativnost i relativnost”. Simpozij se odvija u organizaciji Filozofskog fakulteta u Splitu, Hrvatskog filozofskog društva, Sveučilišne knjižnice u Splitu, Kluba mladih Split te udruga iTheom i Imaginacija – splitsko društvo sociologa te već godinama okuplja mlade iz regije i šire koji su spremni kritički promišljati i konstruktivno raspravljati o gorljivim društvenim problemima. Ove godine, svjesni položaja društveno – humanističkih, ali i prirodnih znanosti, odlučili smo se promišljati o znanosti te njenoj potrebi i ulozi u društvu.

Studenti će moći izlagati na hrvatskom i engleskom jeziku. Rok za slanje sažetaka je 1. kolovoza, a svi studenti će biti obaviješteni o prihvaćanju sažetaka. Hrana (ručak i večera) će biti osigurana svim izlagačima, dok će smještaj biti osiguran izlagačima koji ne žive u Splitu i na širem gradskom području. O informacijama vezanima za smještaj izlagači će biti obaviješteni putem e-adrese.

Ovim putem Vas molim da obavijest o simpoziju zajedno s pozivom proslijedite studentima i isti oglasite na svojim web stranicama. Sve potrebne informacije o simpoziju nalaze se u privitku.

LEONI је интернационална немачка компанија која најбољим студентима завршних година пружа могућност да се кроз програм "Студенста пракса ЛЕОНИ 2018" упознају са радом и радним окружењем унутар компаније и стекну своја прва практична искуства.

КOME JE НAMEЊEНA ПРAКСA?

Прaксa je нaмeњeнa студeнтимa кojи имajу врeмeнa дa сe oсмoчaсoвнo aнгaжуjу и у трajaњу oд мeсeц дaнa у пoтпунoсти пoсвeтe прoгрaму прaксe. Прoгрaм пoдрaзумeвa упoзнaвaњe сa зaдaцимa, рaдним oкружeњeм, пoслoвнoм eтикoм и свим другим прeднoстимa рaдa у вeликoj кoмпaниjи. 

MOЖETE УПOЗНATИ:

Сeктoр људских рeсурсa, кoнтрoлу квaлитeтa, инжeњeринг, IT сeктoр, сeктoр бeзбeднoсти и зaштитe нa рaду, сeктoр нaбaвкe, лoгистикe, сeктoр финaнсиja.

КO СВE MOЖE ДA СE ПРИJAВИ?

Нa кoнкурс сe мoгу приjaвити сви зaинтeрeсoвaни студeнти зaвршнe гoдинe oснoвних или мaстeр студиja Maшинскoг фaкултeтa, Eлeктрoнскoг фaкултeтa, Teхнoлoшкoг фaкултeтa, Фaкултeтa зaштитe нa рaду, Eкoнoмскoг фaкултeтa, Филoзoфскoг фaкултeтa, Висoкe тeхнoлoшкe шкoлe,  Грaђeвинскo - aрхитeктoнскoг фaкултeтa, кojи живe нa тeритoриjи Нишaвскoг и Toпличкoг oкругa.

Студeнтскa прaксa oдржaвaћe сe у фaбрикaмa у Нишу, Maлoшишту и Прoкупљу. Нaкoн зaвршeнe прaксe студeнти дoбиjajу писмo прeпoрукe кao и мoгућнoст зaпoслeњa.

Приjaву мoжeтe извршити прeкo линкa нa Facebook стрaници Leoni Wiring Systems Souteast doo нajкaсниje дo 18. jунa 2018.

Више информација: https://leoni.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=NIS000011&tz=GMT%2B02%3A00

Поводом позива за подношење пријава за стипендије Московског државног института међународних односа (МГИМО) при МИП-у Руске Федерације, овим путем вас обавештавамо да држављани Републике Србије могу конкурисати за две стипендије за прву годину студија.

Више информација о конкурсу могу се наћи на сајту: https://mgimo.ru/. Рок за пријављивање је 1.6.2018.

Достављање документације на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Немањина 22-26 Сектор за високо образовање, спрат 5, канцеларија 5, крило Б са назнаком: За конкурс „Московски државни институт међународних односа при МИП-у Руске Федерације“.

Номиновани кандидати полажу тестове из руског језика 06.07.2018. године, а из другог страног језика 10.07.2018. године на МГИМО.

15.06.2018. :: Рок за пријаву продужен је до 22. јуна 2018. године

Тим пројекта “Migration: Trauma in Transition (MTT)” који финансира Канцеларија за акададемску размену владе Савезне републике Немачке (ДААД) организује летњу школу на Филозофском факултету у Београду у периоду од 21. до 28. 9. 2018. године.

Летња школа је намењена студентима психологије, пре свега онима који планирају да током предстојећег јесењег семестра (школске 2018/2019) слушају изборни предмет Социјална траума на мастер академским студијама психологије.

Студенти који су заинтересовани за учешће на овој летњој школи треба да се јаве проф. др Владимиру Хедриху () или Канцеларији за међународну сарадњу Филозофског факултета до 15. јуна 2018. године.

Трошкови пута и боравка студената који буду прихваћени за учешће биће покривени из средстава пројекта (пут + смештај + дневнице).

Falling Walls Lab

DAAD Информативни центар Београд у сарадњи са Фондацијом Konrad Adenauer, Фондацијом Heinrich Böll, Perform-ом, Универзитетом у Београду, Babylon-ом и КЦ Град-ом организује други Falling Walls Lab у Србији, иновативну платформу за представљање истраживачких пројеката у рангу научног пробоја у свим научним дисциплинама.

Место одржавања је КЦ Град, датума 24. јуна 2018. године, са почетком у 18:30.

Учесници ће присуствовати ексклузивној и бесплатној радионици Science Communication пре самог Lab-а.

Falling Walls Lab је намењен студентима, истраживачима, научницима (BA, MA, PhD, postdoc), младим професионалцима и предузетницима из свих области.

За Falling Walls Lab Belgrade имају право да аплицирају:

  • апликанти са дипломом Bachelor коју нису стекли пре више од 10 година
  • -апликанти са дипломом Master коју нису стекли пре више од 7 година
  • -апликанти са дипломом PhD коју нису стекли пре више од 5 година
  • -postdoc и студенти који су тренутно уписани на универзитет.

Апликације за учешће на Falling Walls Lab Belgrade шаљу се преко портала на www.falling-walls.com/lab до 27. маја.

Сваки учесник има три минута у којима ће представити своју идеју или пројекат и убедити жири у иновативност своје замисли.

Победник београдског Falling Walls Lab-а као награду добија учешће у финалу Falling Walls Lab у Берлину 8. новембра, као и присуство на Falling Walls конференцији 9. новембра.

У среду, 25. април у 12:00, у канцеларији за међународну сарадњу (приземље, десно од улаза у нови амфитеатар), биће одржана инфо сесија о ERASMUS+ стипендијама у Алмерији (Шпанија).

Позивају се студенти да се у директном разговору са Ramon Gonzalez Garcijom са Универзитета у Алмерији информишу о тренутно актуелној стипендији и студирању Алмерији.

Универзитет у Нишу обавештава да је Министартво просвете, науке и технолошког развоја објавило да конкурс Британске фондације за доделу стипендија за студијски боравак у трајању између једног  и шест месеци на универзитетима у Великој Британији у школској 2018/2019. години.

За пријаву су потребна следећа документа:
 - Попуњени образац за пријављивање
 - Детаљан ЦВ
 - Опис предложеног истраживања
 - (ако је могуће) потврда пријема од стране УК институције
 - Копија универзитетске дипломе или друге релевантне квалификације
 - Доказ адекватног познавања енглеског језика
 - Два писма препоруке 

Рок за достављање документације Министарству просвете је 17.04.2018. 

Све додатне информације о стипендији и условима за пријављивање се налазе на: www.britishscholarshiptrust.org

Министарство за европске интеграције расписало je конкурс за најбоље студентске радове о ЕУ. Конкурс је отворен за студенте завршних година основних академских студија (студенти треће и четврте године), као и за студенте мастер академских студија на универзитетима у Републици Србији.

Комисија састављена од професора Универзитета у Београду процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 85.000, 55.000 и 35.000 динара. Поред три најбоље рангирана, и радови који испуне критеријуме, биће објављени у електронском зборнику студентских радова који су пристигли на конкурс.

Рок за слање радова је 16. април 2018. године.

Све информације о конкурсу: http://www.mei.gov.rs/src/vesti/1289/189/335/detaljnije/raspisan-konkurs-za-studentske-radove-o-evropskoj-uniji/

Амбасада Републике Кореје у Републици Србији обавештава да је Национални институт за међународно образовање Министарства образовања Владе Републике Кореје расписао конкурс за четири држављанина Србије и једног држављанина Црне Горе, да се пријаве за државну стипендију корејске владе за постипломске студије (мастер или докторске), под називом 2018 Korean Government Scholarship Program for GraduateDegrees.

Више информација у прилозима и на странама Амбасаде Републике Кореје (http://srb.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/ser/bilateral/bilateral/index.jsp) и Најстудент (https://www.najstudent.com/stipendije/stipendija-vlade-republike-koreje-za-master-i-doktorske-studije-2018-7662).

Студент сте и желите да наставите студије у Паризу, Бордоу, Ници или неком другом универзитетском граду у Француској? Остварите своју замисао захваљујући стипендији коју додељују Амбасада Француске и Француски институт у Србији!