Огласна табла: Стипендије и кредити

Немачка фондација за академску размену (ДААД) ће у петак, 14.10.2016. године, за све заинтересоване студенте и професоре Универзитета у Нишу одржати две промоције својих програма стипендирања. Прва промоција биће одржава на Правном факултету у Нишу, у 12h, a друга промоција истог дана на Електронском факултету у Нишу, са почетком у 14h. Промотивни плакати налазе се у прилогу овог обавештења.

Будући да ДААД нуди велики број стипендија, како за учење немачког језика, тако и за научно и стручно усавршавање, овим се свим заинтересованим пружа прилика да се детаљно имформишу о условима стипендирања.

У оквиру Програма ERASMUS+ 2015–2017 (ERASMUS+ International Credit Mobility/Mobilité Internationale de Crédits) отворен је Конкурс за стипендирање студијског боравка студената Универзитета у Нишу на Универзитету Артоа, Француска (Université Artois, France).

Детаљне информације о условима пријаве на Конкурс, процедури Конкурса, документима потребним за пријаву на Конкурс, као и о критеријумима за избор стипендиста налазе се у тексту Конкурса, на енглеском и француском језику, у листи прилога.

Отворен је конкурс за стипендирање студената департмана за енглески језик на Универзитету у Алмерији (Шпанија) (http://cms.ual.es/UAL/en/). Конкурс је отворен до 25. октобра 2016. године.

За више информација погледати прилоге.

Отворен је конкурс за стипендирање студената департмана за енглески језик на Западном универзитету у Темишвару (Румунија) (https://www.uvt.ro/en). Конкурс је отворен до 30. новембра 2016. године.

За више информација погледати прилоге.

Отворен је конкурс за стипендирање студената на Универзитету Nova de Lisboa (Лисабон, Португалија) (http://icm.unl.pt/). Конкурс је отворен до 4. октобра 2016. године.

За више информација погледати прилоге.

У оквиру Програма Erasmus+ 2015–2017 (Erasmus+ International Credit Mobility/Mobilité Internationale de Crédits) отворен је Конкурс за стипендирање студијског боравка студената и наставника Универзитета у Нишу на Универзитету у Бордоу, Француска (Висока школа за образовање наставника) (Université de Bordeaux, France, ESPE).

Детаљне информације о условима пријаве на Конкурс, процедури Конкурса, документима потребним за пријаву на Конкурс, као и о критеријумима за избор стипендиста налазе се у тексту Конкурса и у приложеним документима:

  1. Staff, Nastavnici - Kit de mobilité d’enseignement E+ KA1,
  2. Staff, Nastavnici - Kit de mobilité de formation E+ KA1.

Документ са формуларима које ће попуњавати студенти-кандидати (Students/Etudiants - Kit de mobilités d'études E+ KA1) биће доступан у електронској верзији на сајту Филозофског факултета почетком октобра 2016. године.

Отворен је конкурс за стипендирање студената на Универзитету Сарланда у Сарбрикену (Немачка) (http://www.uni-saarland.de/en/home.html). Конкурс је отворен до 15. јуна 2016. године.

За више информација погледати прилоге.

У циљу промовисања и унапређивања Института Конфуције, подизања нивоа знања кинеског језика и кинеске културе код полазника кинеског језика, као и образовања стручних кадрова за наставу кинеског језика као страног, Главна управа Института Конфуције НР Кине (ХАНБАН) и Институт Конфуције у Београду отварају конкурс за стипендије Института Конфуције за 2016. годину.

Све информације налазе се у прилогу овог обавештења.

Ажуриран је текст конкурса за стипендирање студената на Универзитету у Хаену (Шпанија) (http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index). Конкурс је отворен до 25. маја 2016. године.

За више информација погледати прилоге.