Извештај Комисије по конкурсу Еразмус+ пројеката мобилности КА103 и КА131

Стипендије и кредити  ::  уторак, 9.11.2021.

Извештај Комисије за утврђивање предлога за избор кандидата по конкурсу за мобилност студената у оквиру Еразмус+ пројеката мобилности КА103 и КА131, уз који су приложене и прелиминарне ранг листе кандидата пријављених за СМС и СМТ је објављен на сајту Универзитета у Нишу:

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/izvestaj-komisije-za-utvrdjivanje-predloga-za-izbor-kandidata-po-konkursu-za-mobilnost-studenata-u-okviru-erazmus-projekta-mobilnosti-ka103-i-ka131

Кандидати имају право да поднесу приговор на прелиминарну ранг листу, а информације о року и начину подношења приговора дате су у конкурсу објављеном на сајту Универзитета у Нишу.