Огласна табла: Обавештења и активности

Нaставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу, на седници одржаној 20. јануара 2016. године, сагласно одредби члана 81. Статута Филозофског факултета у Нишу, на предлог Колегијума Факултета, након спроведене расправе и гласања донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

I

Одобрава се продужење наставе на мастер академским и докторским академским студијама до 30. јануара 2016. године.
Јануарски испитни рок за студенте мастер академских и докторских академских студија трајаће од 8. до 27. фебруара 2016. године, а пријава испита од 27. до 30. јануара.

 

II

О реализацији ове одлуке стараће се Служба за мастер и докторске студије.

 

Број: 38/1-14-2-01
У Нишу, 20. јануара 2016. године
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Горан Максимовић

Студенти основних академских студија за оверу ЈЕСЕЊЕГ и упис ПРОЛЕЋНОГ семестра подносе:

  1. Индекс са свим потписима наставника
  2. Један попуњени семестрални лист
  3. Један образац ШВ- 20 (купује се у књижари на факултету)
  4. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

Овера и упис семестра обављаће се од 25. до 29. јануара 2016. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

  • 25.01.2016. за студенте прве године
  • 26.01.2016. за студенте друге године
  • 27.01.2016. за студенте треће године
  • 28.01.2016.за студенте четврте године
  • 29.01.2016. за све остале који се нису јавили на време.

Студенти који се за оверу и упис семестра јаве после истека овог рока биће у обавези да плате казну у износу од 2.500,00 динара.

НАПОМЕНА: студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.

Почев од новембарског испитног рока 2015/2016, све резултате испита за све студијске програме моћи ћете да нађете на страни:

http://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/rezultati.html
(у главном менију: Испити -> Резултати испита)

У питању је апликација која је у развоју, а која ће омогућити студентима једноставну претрагу базе резултата испита и колоквијума у реалном времену, коришћењем поља "Претрага" у горњем десном углу форму, као и филтрирање по студијским програмима, испитним роковима или школској години (падајућa select листа испод поменутих колона).

Иницијално, резултати су сортирани по датуму и времену објаве, па у сваком тренутку, по доласку на страну, можете видети поспедњих 10 објављених резултата. Табела се, такође, може сортирати по свакој од колона, пре и после филтрирања резултата.

Напомињемо да, на жалост, унапређење техничких могућности по аутоматизму не повлачи са собом и објављивање резултата већег броја испита на порталу Факултета. Право на одабир начина презентовања резултата студентима задржавају предметни професори и асистенти.

Услед увођења електронске пријаве испита на нашем факултету, сви студенти морају попунити Изјаву која се може добити у канцеларији Студентског парламента - 211.

Оформљен је тим студената - са сваке групе по једна особа - који ће током ове недеље посетити неко од посећенијих предавања и поделити свим студентима дотичне изјаве.

Попуњене изјаве потребно је доставити дежурнима у канцеларији Студентског парламента, сваког радног дана од 12 до 14 сати. Јако је битно да изјаве буду попуњене читко, штампаним словима, и наравно, да наведени подаци буду тачни. Посебно је битно да е-mail адреса буде тачна, важећа и да студент наведену и-мејл адресу активно користи (проверава електронску пошту).

Страна 20 од 20