Упитник за евалуацију наставе на даљину у пролећном семестру школске 2020/2021. године

Обавештења и активности  ::  субота, 29.5.2021.

Драги студенти,

Актуелна пандемија наметнула је потребу да наставу организујемо на даљину, што је од свих нас (како наставника и сарадника, тако и студената) захтевало овладавање новим алатима за реализацију процеса наставе и учења и прилагођавање самог процеса наставе и учења једном сасвим новом окружењу, битно различитом у односу на окружење у коме се типично одвија настава и учење.

Како бисмо стекли јаснији увид у то колико смо се добро снашли у овим новим образовним ситуацијама, који се начини организације и реализације наставе на даљину показују као ефективни, као и које су могућности за њено унапређивање, неопходно нам је ваше искрено мишљење. Анкета је анонимна, те вас молимо да будете слободни у исказивању својих мишљења и искустава. Резултати анкете ће бити коришћени за анализу и побољшање квалитета наставе на Филозофском факултету у Нишу, а приликом саопштавања и објављивања биће представљени искључиво збирни резултати ове анкете.

Питања у овом упитнику односе се на квалитет наставе у пролећном семестру школске 2020/2021. године.

 

Линк: Upitnik za evaluaciju nastave na daljinu (google.com)

 

За попуњавање ове анкете биће вам потребно десетак минута.

Молимо вас да анкету попуните до 15. јуна 2021. године.

Хвала вам на издвојеном времену.

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу