Пријава за коришћење студентског кредита и стипендија 2020/2021.

Стипендије и кредити  ::  уторак, 6.10.2020.

Студенти могу преузети пријаву за коришћење студентског кредита/стипендије (образац бр. 1а) у Финансијској служби Факултета, сваког радног дана од 12.00 до 14.00.