МПНТР Републике Србије најавило исплату I и II месечне рате, са почетком од 29.1.2021.

Стипендије и кредити  ::  четвртак, 28.1.2021.

Овај чланак садржи прилоге.

У прилозима се налазе исплатне листе за одобрене студентске кредите и стипендије. Средства ће бити уплаћена на отворене текуће рачуне корисника у UniCredit банци.