Огласна табла: Мобилност студената

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената Филозофског факултета у Нишу, са Департмана за психологију, на Међународном универзитету за психоанализу (ИПУ) у Берлину (Немачка) .

Конкурс је отворен до 20. јула 2017. године.

Све у вези са конкурсом можете погледати ОВДЕ.

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената на Универзитету Нова де Лисбоа у Лисабону (Португалија).

Конкурс је отворен до 22. јуна 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета у Нишу: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-nova-de-lisboa-u-lisabonu

  1. Студенти се могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном нивоу студија на који су уписани.
  2. Студенти прве године основних студија немају право да учествују на конкурсима за мобилност.
  3. Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност само ако се мобилност реализује у текућој школској години. Ово се односи и на студенте једногодишњих мастер студијских програма код којих је прва година студија уједно и завршна.
  4. Основни критеријуми којима ће се приликом рангирања пријављених кандидата руководити Комисија Универзитета у Нишу укључује пре свега успех током студија (просечна оцена, број положених испита и године студирања), мотивацију кандидата, познавање језика, ваннаставне (професионалне, личне и друштвено корисне) активности, као и друге елементе за које Комисија утврди да су од значаја за реализацију мобилности.
  5. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у школској години у којој се реализује мобилност могу да учествују на конкурсима за мобилност, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који одговарајућу годину студија уписују први пут.
  6. Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер и докторских студија који су стипендију за мобилност користили на претходном (нижем) нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници стипендије за мобилност.

Одговори на често постављана питања у вези мобилности студената доступни су на https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/library/students-staff-frequent-questions_en

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената са Департмана за психологију на Универзитету за психоанализу у Берлину (Немачка).

Конкурс је отворен до 20. јуна 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-u-berlinu

Више информација о пријављивању на конкурсе за мобилност студената и критеријумима за рангирање кандидата: https://www.ni.ac.rs/saradnja/uslovi-za-prijavljivanje-na-konkurse

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената на Универзитету Мидлсекс у Лондону (Велика Британија).

Конкурс је отворен до 5. јуна 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-midlseks-u-londonu

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената на Универзитету у Бамбергу (Немачка).

Конкурс је отворен до 25. маја 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета у Нишу: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-stipendiranje-studenata-na-univerzitetu-u-bambergu

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената англистике на Универзитету у Бордоу (Француска). Конкурс је отворен до 24. априла 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-stipendiranje-mobilnosti-studenata-na-univerzitetu-u-bordou

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената англистике на Универзитету "Миколас Ромерис" у Вилњусу (Литванија). Конкурс је отворен до 12. маја 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-stipendiranje-studenata-na-univerzitetu-mikolas-romeris-u-vilnjusu

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената и наставника на Универзитету у Хаену (Шпанија).

Конкурс је отворен до 15. маја 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-studije-na-univerzitetu-u-haenu

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената и наставника на Универзитету у Варшави (Пољска).

Конкурс је отворен до 21. априла 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/varshava-200217

Страна 11 од 12