Конкурс за учешће у летњој школи на тему социјалне трауме пројекта STICS

Мобилност студената  ::  среда, 13.3.2019.

Овај чланак садржи прилоге.

Летња школа се одржава у Берлину 20-28. септембра.

Рок за пријаву је 30. март.

Уз пријаву кандидат доставља мотивационо писмо (највише једна А4 страна) и кратку биографију.

Пријаве слати на

Детаљи конкурса се налазе у прилогу.