Огласна табла: Мобилност студената

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање студената на Универзитету "Св. Климент Охридкси" у Софији, Бугарска.

Конкурс је отворен до 27. октобра 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-sv-kliment-ohridski-u-sofiji-za-stipendiranje-mobilnosti-studenata

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената, наставника и административног особља на Универзитету "Миколас Ромерис" ( "Mykolas Romeris") у Вилњусу (Литванија).

Пријављивање на Конкурс је продужено до 15. децембра 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/2018-studenti-nastavnici-osoblje2

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената, наставника и административног особља на Универзитету у Алмерији, Шпанија.

Конкурс је отворен до 8. новембра 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-u-almeriji-2018

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената, наставника и административног особља на Хумболтовом универзитету у Берлину, Немачка.

Конкурс је отворен до 30. октобра 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/26092017

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Еразмус+, објављује  Конкурс за стипендирање мобилности студената на Универзитету у Бордоу, Француска.

Конкурс је отворен до 27. октобра 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-mobilnost-studenata-univerziteta-u-bordou

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената и наставника на Универзитету Сарланда у Сарбрикену, Немачка.

Универзитет у Нишу,  обавештава све заинтересоване да је пријављивање на  Конкурс у оквиру програма мобилности Ерасмус+ за стипендирање мобилности студената на Универзитету Сарланда у Сарбрикену, Немачка,   продужено  до 23.  фебруара 2018. године.

Конкурс је отворен до 17. новембра 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса мозете наци на сајту универзитета: 

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-sarlanda-u-sarbrikenu-2

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената, наставника и административног особља на Западном универзитету у Темишвару (Румунија)
Конкурс је отворен до 24. новембра 2017. године.
Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту универзитета:

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-zapadnog-univerzitetau-temisvaru 

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности студената Филозофског факултета у Нишу, са Департмана за психологију, на Међународном универзитету за психоанализу (ИПУ) у Берлину (Немачка) .

Конкурс је отворен до 20. јула 2017. године.

Све у вези са конкурсом можете погледати ОВДЕ.

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената на Универзитету Нова де Лисбоа у Лисабону (Португалија).

Конкурс је отворен до 22. јуна 2017. године.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета у Нишу: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-univerziteta-nova-de-lisboa-u-lisabonu

  1. Студенти се могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном нивоу студија на који су уписани.
  2. Студенти прве године основних студија немају право да учествују на конкурсима за мобилност.
  3. Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност само ако се мобилност реализује у текућој школској години. Ово се односи и на студенте једногодишњих мастер студијских програма код којих је прва година студија уједно и завршна.
  4. Основни критеријуми којима ће се приликом рангирања пријављених кандидата руководити Комисија Универзитета у Нишу укључује пре свега успех током студија (просечна оцена, број положених испита и године студирања), мотивацију кандидата, познавање језика, ваннаставне (професионалне, личне и друштвено корисне) активности, као и друге елементе за које Комисија утврди да су од значаја за реализацију мобилности.
  5. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у школској години у којој се реализује мобилност могу да учествују на конкурсима за мобилност, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који одговарајућу годину студија уписују први пут.
  6. Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер и докторских студија који су стипендију за мобилност користили на претходном (нижем) нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници стипендије за мобилност.

Одговори на често постављана питања у вези мобилности студената доступни су на https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/library/students-staff-frequent-questions_en