Огласна табла: Обавештења и активности

Настава у пролећном семестру школске 2015/2016. године почеће у среду, 17. фебруара 2016. године, према распоредима које можете преузети на страни http://studenti.filfak.ni.ac.rs/nastava/raspored-casova.

Моле се студенти да у наредном периоду активно прате страну са распоредима, јер се очекују промене. Датум и време последње промене увек су видљиви у колони Датум објављивања. Важна напомена: уколико се PDF отвара у прозору претраживача, када је распоред ажуриран и отвори се, неопходно је за сваки случај форсирано освежити страну по позивању распореда (CTRL+F5), како би се избегло отварање локалне копије. Ово је ограничење претраживача и додатака за прегледање PDF фајлова, и ни на који начин се не може избећи.

Студентима ТРЕЋЕ године свих студијских програма отворени су кориснички налози за приступ АПЛИКАЦИЈИ Студентски портал (http://www.filfak.ni.ac.rs/sp). Уколико имате било каквих проблема са пријавом или коришћењем апликације, Рачунарски центар вам стоји на располагању од 12:00 до 13:30 сваког радног дана у току ФЕБРУАРА. Истовремено подсећамо студенте ПРВЕ и ДРУГЕ године да су њихови налози отворени раније и да се у истом термину могу обратити уколико постоје проблеми са коришћењем апликације. За студенте ЧЕТВРТЕ године ће ускоро бити отворени, о чему ће благовремено бити постављено обавештење овде и на Facebook страни Филозофског факултета, https://www.facebook.com/filfak.ni.

Студентима ПРВЕ и ДРУГЕ године свих студијских програма отворени су кориснички налози за приступ АПЛИКАЦИЈИ Студентски портал (http://www.filfak.ni.ac.rs/sp). Уколико имате било каквих проблема са пријавом или коришћењем апликације, Рачунарски центар вам стоји на располагању од 12:00 до 13:30 сваког радног дана у току ФЕБРУАРА. За студенте ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТЕ године налози ће се отварати сукцесивно, о чему ћете бити благовремено обавештени овде, на Facebook страни и Twitter профилу Филозофског факултета.

Нaставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу, на седници одржаној 20. јануара 2016. године, сагласно одредби члана 81. Статута Филозофског факултета у Нишу, на предлог Колегијума Факултета, након спроведене расправе и гласања донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

I

Одобрава се продужење наставе на мастер академским и докторским академским студијама до 30. јануара 2016. године.
Јануарски испитни рок за студенте мастер академских и докторских академских студија трајаће од 8. до 27. фебруара 2016. године, а пријава испита од 27. до 30. јануара.

 

II

О реализацији ове одлуке стараће се Служба за мастер и докторске студије.

 

Број: 38/1-14-2-01
У Нишу, 20. јануара 2016. године
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Горан Максимовић

Студенти основних академских студија за оверу ЈЕСЕЊЕГ и упис ПРОЛЕЋНОГ семестра подносе:

  1. Индекс са свим потписима наставника
  2. Један попуњени семестрални лист
  3. Један образац ШВ- 20 (купује се у књижари на факултету)
  4. Студенти који нису сакупили све потписе предметних наставника могу оверити семестар без потписа са правом полагања оних испита за који су добили потпис.

Надокнада за оверу семестра без потписа износи 4.000,00 динара по недостајућем потпису.

Уплата се врши на жиро-рачун Факултета број: 840–1818666–89 са позивом на број Уплате студената 74212102.

Овера и упис семестра обављаће се од 25. до 29. јануара 2016. године, у времену од 10-14 сати, према следећем распореду:

  • 25.01.2016. за студенте прве године
  • 26.01.2016. за студенте друге године
  • 27.01.2016. за студенте треће године
  • 28.01.2016.за студенте четврте године
  • 29.01.2016. за све остале који се нису јавили на време.

Студенти који се за оверу и упис семестра јаве после истека овог рока биће у обавези да плате казну у износу од 2.500,00 динара.

НАПОМЕНА: студенти који су више пута обнављали четврту годину немају обавезу овере семестра.

Почев од новембарског испитног рока 2015/2016, све резултате испита за све студијске програме моћи ћете да нађете на страни:

http://studenti.filfak.ni.ac.rs/ispiti/rezultati.html
(у главном менију: Испити -> Резултати испита)

У питању је апликација која је у развоју, а која ће омогућити студентима једноставну претрагу базе резултата испита и колоквијума у реалном времену, коришћењем поља "Претрага" у горњем десном углу форму, као и филтрирање по студијским програмима, испитним роковима или школској години (падајућa select листа испод поменутих колона).

Иницијално, резултати су сортирани по датуму и времену објаве, па у сваком тренутку, по доласку на страну, можете видети поспедњих 10 објављених резултата. Табела се, такође, може сортирати по свакој од колона, пре и после филтрирања резултата.

Напомињемо да, на жалост, унапређење техничких могућности по аутоматизму не повлачи са собом и објављивање резултата већег броја испита на порталу Факултета. Право на одабир начина презентовања резултата студентима задржавају предметни професори и асистенти.

Услед увођења електронске пријаве испита на нашем факултету, сви студенти морају попунити Изјаву која се може добити у канцеларији Студентског парламента - 211.

Оформљен је тим студената - са сваке групе по једна особа - који ће током ове недеље посетити неко од посећенијих предавања и поделити свим студентима дотичне изјаве.

Попуњене изјаве потребно је доставити дежурнима у канцеларији Студентског парламента, сваког радног дана од 12 до 14 сати. Јако је битно да изјаве буду попуњене читко, штампаним словима, и наравно, да наведени подаци буду тачни. Посебно је битно да е-mail адреса буде тачна, важећа и да студент наведену и-мејл адресу активно користи (проверава електронску пошту).

Страна 34 од 34