Издавање уверења за потребе Еразмус+ мобилности

Мобилност студената  ::  петак, 9.10.2020.

Студенти Филозофског факултета у Нишу заинтересовани за конкурс Еразмус+ мобилности, они који су уписали годину, као и студенти који имају услов за упис, имају права да попуне захтев за издавање уверења о положеним испитима (захтев можете наћи на сајту факултета, под одељком Студенти -> Обрасци, молбе и захтеви студената). Попуњени захтев затим предајете Канцеларији за међународну сарадњу до среде, 14. 10., а када уверења стигну из Студентске службе, можете их преузети из Канцеларије за међународну сарадњу.