Стипендије ЕРАЗМУС+ програма (октобар 2016)

Стипендије и кредити  ::  среда, 12.10.2016.

Овај чланак садржи прилоге.

У оквиру Програма ERASMUS+ 2015–2017 (ERASMUS+ International Credit Mobility/Mobilité Internationale de Crédits) отворен је Конкурс за стипендирање студијског боравка студената Универзитета у Нишу на Универзитету Артоа, Француска (Université Artois, France).

Детаљне информације о условима пријаве на Конкурс, процедури Конкурса, документима потребним за пријаву на Конкурс, као и о критеријумима за избор стипендиста налазе се у тексту Конкурса, на енглеском и француском језику, у листи прилога.