Рангирање студената докторских студија

Обавештења и активности  ::  субота, 19.10.2019.

Студенти докторских студија, који су у школској 2018/19. години остварили 48 бодова, треба да доставе индекс, како би се извршило рангирање студената за упис на другу, односно трећу годину докторских студија у буџетском статусу.
Индекс треба доставити Служби за наставу и студентска питања, (канцеларија 205) најкасније до 25. октобра.