Осигурање студената у школској 2019/2020. години

Обавештења и активности  ::  понедељак, 14.10.2019.

Овај чланак садржи прилоге.

У школској 2019/20. години студенти факултета су осигурани преко осигуравајућег друштва "Generali осигурање Србија" а.д.о. Београд.

Седиште осигуравајућег друштва у Нишу је у улици Николе Пашића бр. 36.

Контакт особе у осигуравајућем друштву су Предраг Спасов, 062/79-11-45 и Петар Виденовић, 064/82-82-059.