Упис у школску 2019/2020. годину за студенте ОАС

Обавештења и активности  ::  уторак, 8.10.2019.

За упис године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају са https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci, штампање се врши обострано)
 3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћују се до краја месеца за текући месец.
 4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.
 5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
  Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
  Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
  Уплата школарине односно накнаде за поновни упис, врши се на  жиро рачун Факултета број 840–1818666–89 а у поље "пoзив на број" уписује се број корисничког имена за апликацију е-ИНДЕКС са суфиксом "–2" (нпр. студент са корисничким именом 12345 у поље уписује 12345–2).
  Приликом уписа ОБАВЕЗНО приложити уплатницу.
 6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840–1818666– 89 и позивом на број 74212106, са назначењем ,,за осигурање студената.
  Осигурање је ОБАВЕЗНО за све студенте.

Важне напомене:

 • ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 9.10.2019. ДО 11.10.2019. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14 САТИ
 • СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ-ЛИСТИ И ТО У ПЕРИОДУ ОД 15.10.2019. ДО 25.10.2019. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14 САТИ