Додела ЕСПБ бодова за ваннаставне активности

Обавештења и активности  ::  четвртак, 10.10.2019.

Овај чланак садржи прилоге.

У складу са Правилником Универзитета о вредновању ваннаставних активности студената број 8/16-01-003/15-05 од 20.4.2015. године, обавештавамо студенте који су у току школске 2018/2019. године стекли услове за доделу ЕСПБ бодова за вананставне активности да могу поднети молбу за доделу бодова Служби за наставу и студентска питања.

Уз молбу, која се преузима из листе прилога на дну ове стране, студенти предају одговарајућу документацију, односно доказе о испуњености услова за признавање.

Подношење молбе могуће је обавити у периоду од 1. до 31. октобра 2019. године у канцеларији број 2 (студенти ОАС) односно канцеларији број 205 (студенти МАС и ДАС) у терминима за рад са студентима.