Одлука о организовању наставе на мастер и докторским студијама 2019/2020. године

Обавештења и активности  ::  среда, 2.10.2019.

На основу члана 94. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), члана 144. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), декан Филозофског факулета Универзитета у Нишу, дана 1. 10. 2019. године, донела је

О Д Л У К У
о организовању наставе у јесењем и пролећном семестру школске 2019/2020. године
на мастер и докторским студијама

Јесењи семестар

Настава на мастер и докторским студијама у јесењем семестру школске 2019/20. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак, 28. октобра 2019. године, а завршава се у суботу, 8. фебруара 2020. године.

 

Пролећни семестар

Настава на мастер и докторским студијама у пролећном семестру школске 2019/20. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак, 24. фебруара 2020. године, а завршава се у суботу, 6. јуна 2020. године.

 

Испитни рокови

  • Јануарски: од 10. фебруара до 22. фебруара 2020. године
  • Априлски: од 21. априла до 30. априла 2020. године
  • Јунски: од 10. јуна до 3. јула 2020. године
  • Септембарски: од 24. августа до 3. септембра 2020. године
  • Октобарски I: од 7. септембра до 17. септембра 2020. године
  • Октобарски II: од 21. септембра до 3. октобра 2020. године