Одлука о организовању наставе на МАС и ДАС 2018/2019.

Обавештења и активности  ::  уторак, 20.11.2018.

На основу члана 94. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 88/17, 72/18), члана 144. Статута Факултета, Закона о државним и другим празницима Републике Србије (Сл. гласник РС 43/01, 101/07, 92/11), декан Филозофског факулета Универзитета у Нишу, дана 19.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У
о организовању наставе у јесењем и пролећном семестру школске 2018/2019. године
на мастер и докторским студијама

Јесењи семестар

Настава на мастер и докторским студијама у јесењем семестру школске 2018/19. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак 5. новембра 2018. године, а завршава се у петак 8. фебруара 2019. године.

 

Пролећни семестар

Настава на мастер и докторским студијама у пролећном семестру школске 2018/19. године на Филозофском факултету у Нишу почиње у понедељак 25. фебруара 2019. године, а завршава се у петак 31. маја 2019. године.

 

Испитни рокови у школској 2018/2019. години

  • Јануарски:          од 9. фебруара до 23. фебруара 2019. године
  • Априлски:           од 15. априла до 25. априла 2019. године
  • Јунски:                 од 03. јуна до 03. јула 2019. године
  • Септембарски:    од 26. августа до 07. септембра 2019. године
  • Октобарски I:      од 11. септембра до 21. септембра 2019. године
  • Октобарски II:     од 25. септембра до 05. октобра 2019. године.