Обавештење за студенте МАС уписане 2015, 2016. и 2017. године

Обавештења и активности  ::  субота, 3.11.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

Према одлуци Наставно-научног већа Филозофског факултета од 24. октобра 2018. године, студенти мастер академских студија, уписани школске 2015/16, 2016/17. и 2017/18. године, који предају урађени мастер рад најкасније до 30. новембра 2018. године, ослобађају се накнаде за обнову године.

Право да предају мастер рад најкасније до 30. новембра 2018. године, имају студенти који су испунили законске услове за предају мастер рада:

  • положени сви испити на студијском програму и
  • одобрена тема мастер рада (истекао рок од 60 дана од дана усвајања теме мастер рада).

Студенти су у обавези да доставе документацију за обнову године:

  • Индекс
  • Два обрасца ШВ-20 (обрасци се преузимају из листе прилога)
  • Доказ о уплати осигурања студената у износу од 200,00 динара. Уплата се врши на жиро рачун факултета, број 840-1818666-89 са позивом на број 74212106.

Уписивање студената ће се вршити од 5. до 8. новембра 2018. године од 12,00 до 14,00 часова.