Обавештење о упису школскe 2018/2019. годинe за студенте ОАС

Обавештења и активности  ::  четвртак, 4.10.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

За упис године студент подноси:

 1. Индекс
 2. Два обрасца ШВ-20 (у листи прилога)
 3. Доказ о уплати школарине за упис године за самофинансирајуће студенте, у износу од 78.000,00 динара уколико студент уплаћује цео износ или у десет рата. Износ сваке рате је 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа. Осталих девет рата уплаћује се до краја месеца за текући месец.
 4. Студенти који поново уписују исту годину плаћају накнаду за поновни упис године према броју бодова за предмете које уписују у вредности бода од 1.300,00 динара, али не више од 28.000,00 динара.
 5. Самофинасирајући студенти који поново уписују четврту годину плаћају 3.000,00 динара по неположеном испиту, али не више од 28.000,00 динара.
  Накнаду за поновни упис године студенти из става 4 и 5 плаћају у десет месечних рата при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец.
  Сви самофинансирајући студенти неће моћи да упишу наредну годину док не измире своје финансијске обавезе из претходног периода.
  Уплата школарине, односно накнаде за поновни упис, врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89, са позивом на број 74212102.
 6. Доказ о уплати осигурања у износу од 200,00 динара врши се у корист текућег рачуна Факултета број 840 – 1818666 – 89 и позивом на број 74212106, са назнаком "за осигурање студената". Осигурање је обавезно за све студенте.

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ПОНОВО УПИСУЈУ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ, КАО И ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ, УПИС ЋЕ ТРАЈАТИ ОД 9.10.2018. ДО 15.10.2018. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ

СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ УПИСИВАЋЕ СЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ ОБЈАВЉИВАЊА РАНГ- ЛИСТА, И ТО У ПЕРИОДУ ОД 15.10.2018. ДО 26.10.2018. У ВРЕМЕНУ ОД 12 ДО 14:30 САТИ