Осигурање од последица несрећног случаја (2018/2019)

Обавештења и активности  ::  среда, 3.10.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

Студенти факултета су у школској 2018/19. години осигурани преко осигуравајућег друштва "Генерали осигурање Србија" а.д.о. Београд.

Седиште осигуравајућег друштва у Нишу је у улици Николе Пашића бр. 36.

Контакт особе у осигуравајућем друштву:

  • Иван Митић, 064/82-82-015
  • Петар Виденовић, 064/82-82-059