Обавештење о условима за пријем у студентски дом

Обавештења и активности  ::  уторак, 17.7.2018.

Овај чланак садржи прилоге.

Право на смештај у установе за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Све неопходне информације налазе се у прилогу.